Den blomstertid nu kommer (LH513)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
    Tekst: Israel Kolmodin 1694    Melodi: Svensk folketone 1500-t    Oversettelse: M.B. Landstad / LR 1920
Den blomstertid nu kommer

1Den blomstertid nu kommer / med lystog glede stor, / den kjære lyse sommer, / da gress og grøde gror. / Nu varmer sol i lide / alt som har været dødt; / med hver den dag mon skride, / blir all ting som gjenfødt.

2De fagre blomsterenger / og akrer rad på rad, / de grønne urtesenger / og skog som skyter blad, / de skal oss høyt påminne / hvor Gud er stor og god, / som år for år lar rinne / sin nådes rike flod.

3Vi hører fugler sjunge / med mangehånde lyd, / skal ikke da vår tunge / lovsynge Gud med fryd? / Min sjel, opphøy Guds ære / med lov og gledesang, / han vil oss nådig være / nu som så mangen gang!

4Men kjære Jesu Kriste, / vår gledesol og skinn, / la hjerteisen briste / og smelte i vårt sinn! / La kjærlighetens sæle / og søte ånde gå / igjennom våre sjele / at kvege blomster små!

5Du Sarons rene lilje, / Guds blomst i grønne dal, / du vende deg til vilje / mitt hjertes attrå all! / La dugg av Sion komme, / at min fortørked' ånd / må stå som rosens blomme / i lys på Libanon!

6Gud signe årets grøde, / og fruktbargjør vårt land! / Gi oss nødtørftig føde, / velsigne land og strand! / La dine budord følges, / og fød oss med ditt ord, / la nådens lys ei dølges / for oss på denne jord!