Den hellige Adalbert av Praha (23. april)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Adalbert av Praha

Biskop og martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr – i påsketiden, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper.

Kirkebønn

Gud, du kronet den salige biskop Adalbert med martyriet for hans brennende sjeleiver. Gi på hans støtte og forbønn at hjorden ikke må mangle lydighet mot hyrdene og hyrdene ikke mangle omsorg for hjorden. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I sin iver for sjelene virket den hellige Adalbert som biskop i Praha og lenger nord som «prøyssernes apostel», før hans innsats ble kronet med martyriet. La oss be for folkene i Sentraleuropa:

L: For biskopene og for alle som forkynner Evangeliet,
om iver for menneskenes frelse frembåret av sann kjærlighet.

L: For dem som har regjeringsmakt i de forskjellige land,
om respekt for de naturlige og kristne grunnverdier.

L: For alle lidende.

L: For våre kristne brødre og søstre i de sentraleuropeiske land,
om fellesskap med dem som mennesker og som Kristi disipler.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som like til martyrdøden
fylte den hellige Adalbert
med iver for menneskenes frelse,
gi oss kjærlighet og utholdenhet i vår tjeneste for deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.