Den hellige Bruno (6. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Bruno

Prest

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder.

Kirkebønn

Evige Gud, du kalte den hellige Bruno til å tjene deg i ensomhet, for å leve i din nærhet. Beskytt oss på forbønn av denne hellige eneboer mot verdens blendverk, og gi at vi stadig må ha våre tanker vendt mot deg. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Fellesskapet skal hjelpe hver enkelt av oss til selv å finne Gud. La oss be om god balanse mellom fellesskap og enslig gudssøken:

L: For karteusere og for alle andre
som tar lærdom av den hellige Bruno,
om velsignelse i deres søken etter Gud.

L: For alle med samfunnsansvar,
at de må hente visdom og kraft hos Gud.

L: For dem som lider på grunn av ensomhet,
at de også må lære noe om ensomhetens muligheter.

L: For oss som her er samlet,
at vi må støtte hverandre på veien mot Gud.

Himmelske Far,
gjennom den hellige Bruno
viste du oss en ny måte å søke deg på.
Hør våre bønner og hjelp oss å støtte hverandre.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.