Den hellige Damasus I (11. desember)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Damasus I

Pave

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For paver eller for biskoper.

Kirkebønn

Herre, den salige pave Damasus æret og elsket minnet om dine martyrer og priste deres seierrike liv og død. Vi ber deg: Hjelp oss, lik ham, aldri å glemme disse troens vitner, og la oss alltid leve i den tro de beseglet med sitt blod. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige pave Damasus fikk oppleve mange konflikter om ansvar og myndighet – i siste instans for troen og sannheten. La oss be om Guds hjelp når vi må gjennomleve slike vanskeligheter:

L: For paven og biskopene,
om rett og rimelig balanse
mellom den romerske og den lokale myndighet i Kirken.

L: For statens og Kirkens ledere,
om god balanse mellom myndighetenes selvstendighet
og Guds tjeneres gjensidige støtte.

L: For alle som må lide urett,
om hjelp og håp for dette og for det neste liv.

L: Om at kirkene i Østen og Vesten
må makte å berike hverandre.

Himmelske Far,
du som kaller dine barn til ansvarsfulle oppdrag,
hjelp oss på de hellige martyrers forbønn
å tjene deg og Evangeliet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.