Den hellige Frans av Sales (24. januar)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Frans av Sales

Biskop og kirkelærer

Frans av Sales ble født 21. august 1567 ved Annecy i hertugdømmet Savoia (i Frankrike). I 1602 ble han, etter noen år som koadjutor med etterfølgelsesrett, biskop av Genève. Han måtte imidlertid ta sete i Annecy, siden kalvinistene dominerte i Genève og ikke tillot biskopen å ha tilhold der. Han anstrengte seg for deres omvendelse, og sammen med Johanna Fransiska av Chantal grunnla han salesianerinneordenen (besøkelsesordenen, Ordenen av Marias gjesting hos Elisabeth – Ordo de Visitatione Beatæ Mariæ Virginis). Han døde 28. desember 1622 i Lyon og ble begravet 24. januar 1623 i Annecy.

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper, eller Fellesmesser for kirkelærere.

Kirkebønn

Evige Gud, for å frelse mennesker lot du den salige biskop Frans av Sales være alt for alle. Hjelp oss å etterligne ham ved å tjene vår neste og vitne om din milde kjærlighet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Etter først å ha innbilt seg at han var forutbestemt til evig fortapelse, ville Frans av Sales – den senere biskop av Genève og en av motreformasjonens store kirkemenn – forkynne det glade budskap for kalvinistene. La oss be til Kristus:

L: For alle som lærer og forkynner i Kirken,
at de på rett vis må holde sammen budskapet
om Guds hellighet og strenghet og om hans kjærlighet og mildhet.

L: For dem som lengter etter glede,
at de ikke må være fornøyd med denne verdens gleder.

L: For alle som føler seg nedbrutt eller forknytt
på grunn av gal eller ufullstendig forkynnelse.

L: For det økumeniske arbeid mellom oss og de reformerte,
at vi alle må lytte og lære av hverandre.

L: Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du gav oss gledesbudskapet gjennom din Sønn.
Gi oss lik hans etterfølger Frans å være alt for alle.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette frelsens offer fylle våre hjerter med Den Hellige Ånds ild som du tente i den salige Frans av Sales’ milde og gode sinn. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, hjelp oss ved de sakramenter vi har mottatt, å etterligne den salige Frans av Sales i kjærlighet og mildhet her på jorden, så vi med ham får del i den himmelske herlighet. Ved Kristus, vår Herre.