Den hellige Georg (23. april)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 26. apr. 2021 kl. 15:49 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Evangelium)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Georg

Martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr – i påsketiden.

Kirkebønn

Herre, vi lovpriser din makt og bønnfaller deg: La den hellige Georg være oss en hjelper i vår nød, han som fulgte Kristus på lidelsens vei, og beseiret det onde ved korsets kraft.
Ved ham, vår Herre …

Lesning

Åp 21, 5-7
Den som seirer skal få alt dette i eie

Og han som satt på tronen sa: "Ja, jeg gjør alle ting nye." Og han la til: "Skriv det ned; for alt dette er pålitelig og sant." Derpå sa han til meg: "Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, opphavet og målet. Den tørstende vil jeg la drikke fritt av Livets vannkilde. Den som seirer, han skal få alt dette i eie; jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.

Responsoriesalme

Sal 125 (126), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Omkved: De som sår med tårer, skal høste med jubelrop.

De som setter sin lit til Herren, er som Sions fjell. De som bor i Jerusalem, skal i all evighet ikke rokkes.

Som fjellene verner Jerusalem, slik verner Herren sitt folk fra nå av og til evig tid. Herren lar ikke ondskapens herskerstav hvile over de rettferdiges lodd, så de rekker hånden ut til urett.

Herren gjør godt imot de gode, mot de oppriktige av hjertet. Men den som bøyer av på krokete veier, drives bort med ugjerningsmenn. Fred over Israel.

Evangelievers

1 Pe 4, 14

Halleluja. Og blir dere forhånet for Kristi navns skyld, så regn dere for lykkelige, for da hviler hans herlighet, ja Guds egen Ånd over dere. Halleluja.

Evangelium

Luk 9, 23-26
Den som kommer til å miste sitt liv på grunn av meg, han skal frelse det

På den tid sa Jesus til dem alle: «Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, hver dag ta sitt kors opp, og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det, mens den som setter livet til for min skyld, han skal frelse det. Hva gagn har vel et menneske av å vinne hele verden, dersom prisen er hans egen undergang? For den som ikke vedkjenner seg meg eller mine ord, ham skal heller ikke Menneskesønnen kjennes ved, når han kommer i sin og sin Fars herlighet, omgitt av hellige engler.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige Georg minner oss om tapperhet ved Guds hjelp i kamp og lidelse for Kristus. La oss be om nåde til å kjenne Guds vilje, og til å være tro mot ham:

L: For alle kristne som må kjempe for sannhet og rett,
om seier ved Guds ord og ved kjærlighetens våpen.

L: For speidere og andre
som har den hellige Georg som vernehelgen,
at de på hans forbønn må tjene Gud og sin neste.

L: For dem som står overfor trussel
om smerte, lidelse og død,
at de må få styrke til å holde ut.

L: For oss som her er samlet,
at vi må ta opp kampen mot det onde,
slik det fortelles at Georg gjorde i møte med dragen.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du har i den hellige Georg
gitt oss en hjelper i nød og et forbilde.
Vær du oss fortsatt nådig og barmhjertig.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.