Den hellige Johannes (27. desember)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Johannes

Apostel og evangelist

Messens tekster

Inngangsvers

Dette er den Johannes
som hvilte mot Herrens bryst ved den siste nattverd:
den salige apostel som fikk skue de himmelske mysterier
og gav livets ord til verden.

Eller:

Inngangsvers

Sir 15,5

Midt i Kirken åpnet Herren hans munn
og fylte ham med visdoms og forstands ånd;
han kledde ham i herlighets skrud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Miskunnsrike Gud, ved den salige apostel Johannes åpenbarte du for oss ditt evige Ords mysterium. Vi ber deg: Gi oss forstand og innsikt til å fatte dybden i det budskap vi har hørt. Ved vår Herre …

Lesning

1 Joh 1,1–4
Det vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere

Mine kjære!

Det var fra opphavet av, og vi har hørt det og sett det med våre øyne; vi har skuet det, våre hender rørte ved det. Det er livets Ord vi taler om. For Livet åpenbarte seg, og vi har sett det og vitner om det, og forkynner det for dere – det evige Liv, som var hos Faderen og har åpenbart seg for oss. Ja, det vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss. For vårt samfunn er et samfunn med Faderen og med hans Sønn Jesus Kristus.

Og dette skriver vi til dere for at vår glede må bli full og hel.

Responsoriesalme

Sal 97 (96),1–2. 5–6. 11–12

Omkved: Juble i Herren, alle rettferdige.

Herren er Konge, fryd deg du jord,
de talløse øer juble.
Omkring ham er mulm og skyer,
rettferd og rett er hans trones grunnvoll.

Fjellene smelter som voks for hans åsyn,
for hele jordens Herre.
Himlene kunngjør hans rettferd,
folkeslagene skuer hans herlighet.

Lys rinner opp for de rettferdige
og glede for de rene av hjerte.
Juble i Herren, alle rettferdige,
lovsyng hans hellige navn.

Halleluja

Halleluja. Deg lover vi Herre, vår Gud;
deg priser apostlenes herlige kor. Halleluja.

Evangelium

Joh 20,2–8
Den andre disippelen løp snart fortere enn Peter og kom først frem

Tidlig søndag morgen løp Maria fra Magdala avsted til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus holdt så meget av, og sa: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.»

Peter og den andre disippelen gikk da ut og tok veien til graven. De løp avsted sammen, men den andre disippelen løp snart fortere enn Peter og kom først frem. Han bøyer seg da inn og får se likklærne ligge på jorden; men går ikke selv inn. Imidlertid når Simon Peter ham igjen, og han går inn i graven; der ser han likklærne ligge på jorden, unntagen svetteduken som han hadde hatt over hodet; den lå sammenfoldet på et sted for seg selv.

Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven; han så, og trodde.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi feirer nå festen for den hellige apostel og evangelist Johannes som har gitt oss budskapet om livets Ord som ble menneske. La oss vende oss til Herren i bønn:

L: For alle som forkynner Ordet,
at de må stråle av glede
over at det ble menneske av kjøtt og blod.

L: For dem som har ansvar for vårt jordiske liv,
at de må få kraft fra ham som kalles livets Ord
og som stod opp fra de døde.

L: For alle sørgmodige og nedbrutte,
at sorgen må bli forvandlet til jubel.

L: For oss som har hørt vitnesbyrdet om Kristus,
at vi må se og tro liksom Johannes.

Herre Gud, himmelske Far,
ved din mystiske inngripen
har Livet åpenbart seg for oss.
La på forbønn av apostelen Johannes
Ordet alltid bo iblant oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, helliggjør våre offergaver. Gi oss ved feiringen av dette måltid stadig på ny å øse av ditt evige Ords mysterium, som du åpenbarte for din salige apostel Johannes ved den siste nattverd. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 1,14.16

Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.
Av hans fylde har vi alle fått.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, vi ber deg: La Ordet som ble kjød, slik den salige apostel Johannes forkynte, alltid bo iblant oss ved dette mysterium som vi har feiret. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse