Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere (3. juni)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Karl Lwanga og hans hellige ledsagere

Martyrer i Uganda

Fellesmesser for martyrer: For flere martyrer

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du gjør martyrenes blod til Kirkens såkorn. Den salige Karl Lwanga og hans venner gav sitt liv for din Kirke i Afrika. Gi at deres offerdød må gjøre din Kirkes åker fruktbar, så den bærer rik høst til din ære. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige Karl Lwanga som kort etter sin dåp i 1885 ble arrestert og noen måneder senere levende brent, står sammen med sine ledsagere som tegn på troens seier i Uganda og hele Afrika. La oss be for Kirken på dette store kontinent:

L: Om at troen må trenge dypere inn i Afrikas befolkning
og slik være med på å fornye troens liv også i vår del av verden.

L: For de afrikanske folkeslag,
at Kristus må gjennomtrenge alle sider av livet.

L: For dem som lider i Afrika.

L: For nyomvendte og andre legfolk her hos oss
som tar ansvar for troens utbredelse blant sine nærmeste,
lik Karl Lwanga som døpte fem av sine medfanger.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
ved Ugandas martyrer viste du troens kraft.
Gi oss din nåde og før oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, du gav de salige martyrer styrke til heller å dø enn å synde. Vi bærer vårt offer frem for deg med ydmyk bønn om at du vil gjøre oss like helhjertet i vår tjeneste ved ditt alter. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, på denne minnedag for de hellige martyrers fødsel til det evige liv har vi tatt imot det sakrament som styrket dem i lidelsen. La det styrke også vår tro og kjærlighet under motgang. Ved Kristus, vår Herre.