Den hellige Klemens I (23. november)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Klemens I

Pave og martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For paver eller for biskoper.

Kirkebønn

Allmektige evige Gud, din herlighet lyser i alle dine hellige. Fyll oss med glede på denne minnedag for den salige Klemens, din Sønns prest og martyr. Med sitt blod vitnet han om det mysterium han feiret, og med sitt forbilde bekreftet han det Evangelium han forkynte. Gi oss å følge hans eksempel. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Vi minnes i dag den hellige pave Klemens, Romas fjerde biskop som vi kjenner godt gjennom bevarte tekster. La oss be om enhet, ro og orden i Kirken, som også Klemens arbeidet for:

L: For pave Frans og for hans medarbeidere,
at alt de gjør, må være til nytte for Kirken.

L: At Kirken må vise så stor indre harmoni
at den også bringer harmoni og velsignelse utad.

L: At splittelsenes mange sår må bli leget.

L: At vi må finne inspirasjon i den eldste Kirke.

Allmektige, nådige Gud,
du skjenket den hellige pave Klemens martyrkronen.
Gi at vi stadig må merke velsignelse
ved hans omsorgsfulle forbønn for Kirken.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.