Den hellige Laurentius (10. august)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Laurentius

Diakon og martyr

Messens tekster

Inngangsvers

La oss feire den salige Laurentius, som gav sitt liv for Kirken.
Slik vant han martyrkronen
og steg i jubel opp til Herren Jesus Kristus.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du tente din kjærlighet i den salige Laurentius, så han ble et lys for ditt folk ved sin trofaste tjeneste og sin ærerike martyrdød. Hjelp oss å elske det han elsket, og øve barmhjertighet, slik han viste oss. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kor 9,6–10
Gud elsker en glad giver

Brødre, tenk på at den som sparsomt sår, han skal sparsomt høste, mens den som gavmildt sår, han skal også høste rikelig. Så må da enhver gi hva han finner for godt, men ikke tvert og tvungent, for «Gud elsker en glad giver». Og Gud har makt til å fylle dere med sin nåde i rikelig mål, slik at dere alltid og under alle forhold har alt dere trenger, og enda har rikelig til å gjøre godt med. Som det står skrevet: «Han har strødd ut, han har gitt til de fattige; hans godhet varer til evig tid.»

Han som «skaffer bonden korn til utsæd og brød til mat», han skal også skaffe dere såkorn, og la det spire og vokse, så deres godhet kan få bære rike frukter.

Responsoriesalme

Sal 112 (111),1–2. 5–6. 7–8. 9

Omkved: Lykkelig den mann som gjerne låner ut.

Salig den mann som frykter Herren,
som har sin lyst i hans bud.
Hans ætt skal være mektig på jorden;
de oppriktiges slekt skal velsignes.

Lykkelig den mann som gjerne låner ut,
som rettvist står ved sine ord.
Han skal aldri i evighet vakle,
evig er minnet om en rettferdig mann.

Han skal ikke frykte onde budskap,
i lit til Gud står hans hjerte fast.
Hans sinn er rolig og reddes ikke
til han får se sine fienders fall.

Han deler ut til den fattige,
hans rettferd står til evig tid.
Hans kraft står høyt med ære.

Halleluja

Joh 8,12bc

Halleluja. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke;
han har det lys som fører ham til livet, sier Herren. Halleluja.

Evangelium

Joh 12,24–26
Den som vil tjene meg, ham skal min Far bringe til heder og ære

På den tid sa Jesus til disiplene:

«Sann mitt ord: Dersom hvetekornet ikke får falle i jorden og dø, er og blir det ett eneste korn; men dør det, bærer det rik frukt. Den som har sitt liv kjært, han forspiller det; mens den som lite akter sitt liv her i verden, han frelser det inn i det evige liv.

Dersom noen vil tjene meg, må han følge meg, og der jeg er, skal da også min tjener være. Og den som vil tjene meg, ham skal min Far bringe til heder og ære.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Den hellige diakon Laurentius fikk i august år 258 i likhet med paven og flere andre kristne i Roma gi sitt liv for Kristus. La oss be om samme gavmildhet og om den innsikt han hadde på hva som er verdifullt:

L: For dem som forvalter verdier i Kirken,
at de alltid må gi akt på Jesu minste brødre
– som det mest verdifulle av alt.

L: For dem i samfunnet som preger verdibegrepene,
at de må søke å vende folks lengsel
bort fra jag etter gods og gull,
etter høy status og andre timelige goder.

L: For de fattige, syke og lidende,
at de ved den diakonale tjeneste
må øyne godt håp og stor egenverdi.

L: For samhold og gjensidig omsorg blant oss
vi som på dette sted bekjenner Kristus.

Barmhjertige Gud, gode Far,
du som i diakontjenesten helliget Laurentius
til alt i dette liv å bestå prøvelsens ild,
gjør også oss til dine gode tjenere og vitner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta i nåde de gaver som vi i glede bærer frem for deg på festen for den salige Laurentius, og la dette offer bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 12,26

Dersom noen vil tjene meg, må han følge meg;
og der jeg er, skal også min tjener være, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med dine hellige gaver. Vi ber deg: La oss erfare at det offer som vi, dine tjenere, her har feiret til minne om den hellige Laurentius, fører oss dypere inn i din frelses mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse