Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere (28. september)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere

Martyrer i Japan

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr – utenfor påsketiden

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi ber at du vil gi oss samme tålmodighet i tjenesten for deg og for nesten som besjelet dine salige martyrer Lorenzo og hans ledsagere, for i ditt rike er de salige, de som blir forfulgt for rettferdighetens sak. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! I dag minnes vi familiefaren fra Filippinene den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere som led martyrdøden i Japan i 1637. La oss be om nåde til å være tro slik disse Guds hellige tjenere var det:

L: For dagens kristne filippinere,
om hjelp til å gi videre sin tro
som et levende Kristus-vitnesbyrd
og en overbevisende katekese.

L: For alle som reiser fra et land til et annet,
at de må bidra til at folkene
utveksler det beste seg imellom.

L: Om styrke i Kristus for dem som må lide i ensomhet.

L: For familiefedre og -mødre hos oss,
at de må være gode åndelige fedre og mødre.

Himmelske Far,
du som grunnfester din Kirke gjennom forfølgelse,
hør våre bønner på forbønn
av den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.