Den hellige Margrete av Skottland (16. november)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Margrete av Skottland

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For dem som øvet barmhjertighetsgjerninger.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, i den salige Margrete gav du oss et forbilde på hengiven omsorg for de fattige. Hjelp oss på hennes forbønn å gjenspeile i handling din godhet for alle mennesker. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud kalte og gav den hellige dronning Margrete av Skottland nåde til å fornye Kirken og samfunnet. La oss be ham også kalle og utruste gode tjenere blant oss:

L: For alle som ut fra stand eller stilling
har innflytelse i Kirken,
at de må bruke denne i samsvar med Evangeliet.

L: Om en god fremtid for skottene
i tjeneste for Gud og for våre medmennesker.

L: For folk som havner i fremmed land
på grunn av krig eller politisk strid,
at de der må formidle Guds velsignelse til sine medmennesker.

L: For kvinner med makt og myndighet hos oss.

Barmhjertige Gud,
du som lot den hellige Margrete
som ble født i Ungarn og siden kom til England,
utrette nyttige ting i Skottland,
gi at vi hver på vår plass må tjene din vilje.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.