Den hellige Messe

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 12. mar. 2023 kl. 15:48 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn notebilder)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Innledende riter

Inngangssalme

Stående

Korstegnet

Messens faste ledd, norsk (LH000n-a, Innledning).png


Hilsen

Messens faste ledd, norsk (LH000n-b, Hilsen).png


Syndsbekjennelsen

℣: La oss bekjenne våre synder, / så vi verdig kan feire denne hellige handling. Jeg bekjenner
℞: for Gud den allmektige / og for dere alle / at jeg har syndet meget / i tanker og ord / gjerninger og forsømmelser / (man slår seg for brystet) ved min skyld. / Derfor ber jeg den salige jomfru Maria, / alle engler og hellige / og dere alle: / Be for meg til Herren, vår Gud.

Eller:

℣: Miskunn deg over oss, Herre.
℞: For vi har syndet mot deg.
℣: Herre, forbarm deg over oss.
℞: Og gi oss din frelse.

Eller:

℣: Du som kom for å lege de sønderknuste: Kyrie, eleison.
℞: Kyrie, eleison.
℣: Du som kom for å kalle til deg syndere: Christe, eleison.
℞: Christe, eleison.
℣: Du som taler vår sak ved Faderens høyre hånd: Kyrie, eleison.
℞: Kyrie, eleison.

Ved dette siste alternativet bortfaller det etterfølgende leddet Kyrie.

℣: Den allmektige Gud miskunne seg over oss, / tilgi våre synder / og føre oss til det evige liv.
℞: Amen
Syndsbekjennelsen kan erstattes av stenking med vievann, da synges Asperges; i påsketiden Vidi Aquam.

Kyrie

℣: Kyrie, eleison (Herre, miskunn deg)
℞: Kyrie, eleison
℣: Christe, eleison (Kristus, miskunn deg)
℞: Christe, eleison
℣: Kyrie, eleison (Herre, miskunn deg)
℞: Kyrie, eleison

Gloria

Ære være Gud i det høyeste, / og fred på jorden for mennesker av god vilje. / Vi priser deg, / vi velsigner deg, / vi tilber deg, / vi forherliger deg, / vi takker deg for din store herlighet, / Herre, vår Gud, himlenes Konge, Gud allmektige Fader. / Herre, du enbårne Sønn, Jesus Kristus, / Herre, vår Gud, Guds Lam, Faderens Sønn, / du som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss. / Du som tar bort verdens synder, hør vår bønn. / Du som sitter ved Faderens høyre hånd, miskunn deg over oss. / For du alene er hellig, / du alene er Herren, / du alene er Den Høyeste, Jesus Kristus, / med den Hellige Ånd i Gud Faderens herlighet. Amen.

Kollektbønn (Kirkebønn)

Messens faste ledd, norsk (LH000n-c, Kollektbønn).png


Ordets liturgi

Første lesning

Sittende

L: Første (denne) lesning står skrevet hos/i (…)

Messens faste ledd, norsk (LH000n-d, Etter 1. lesning).png


Gradualsalme med omkved

Annen lesning

L: Annen lesning står skrevet hos/i (…)

Messens faste ledd, norsk (LH000n-e, Etter 2. lesning).png


Evt. sekvens

Sittende
Sekvensen er obligatorisk påskedag (nr 478/479) og pinsedag (nr 509/510), ellers valgfri: Olsok (nr 614,615,616), Festen for Kristi Legeme og Blod (nr 524/525), Maria (nr 469,470,471), Allesjelersdag (nr 651/652)

Evangelievers/Halleluja

Stående

Evangeliet

Messens faste ledd, norsk (LH000n-f, Før evangeliet).png


(Alle gjør korsets tegn på panne, munn og bryst.)

Presten eller diakonen leser Evangeliet.
Messens faste ledd, norsk (LH000n-g, Etter evangeliet).png


Preken

Sittende

Trosbekjennelsen

Stående

Jeg tror på én Gud, / den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alle synlige og usynlige ting. / Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, / født av Faderen fra evighet. / Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud, / født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt. / For oss mennesker og for vår frelses skyld steg han ned fra himmelen. / Mens alle bøyer seg: Han er blitt kjød ved den Hellige Ånd av Jomfru Maria, og er blitt menneske. / Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. / Han oppstod den tredje dag, etter Skriften, / fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd. / Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike skal det ikke være ende. / Jeg tror på den Hellige Ånd, Herre og livgiver, som utgår fra Faderen og Sønnen, / som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene. / Jeg tror på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke. / Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse. / Jeg venter de dødes oppstandelse og det evige liv. Amen.

Forbønner

Messens faste ledd, norsk (LH000n-h, Forbønnssvar).png


Nattverdens liturgi

Offertorium

Sittende

Dersom det synges til offertoriet, sier presten stille frem det følgende

Brødet frembæres

℣: Velsignet er du, Herre, all skapnings Gud. Av din rikdom har vi mottatt det brød som vi bærer frem for deg, en frukt av jorden og menneskers arbeid, som for oss blir livets brød.
℞: Velsignet være Gud i evighet.

Kalken frembæres

℣: Velsignet er du, Herre, all skapnings Gud. Av din rikdom har vi mottatt den vin som vi bærer frem for deg, en frukt av vintreet og av menneskers arbeid, som for oss blir frelsens kalk.
℞: Velsignet være Gud i evighet.

Etter håndtvetten:

Stående
℣: La oss be til Gud den allmektige, at han vil motta sin Kirkes offer av våre hender.
℞: Til lov og ære for sitt navn og til hele verdens frelse.

Bønn over offergavene

Messens faste ledd, norsk (LH000n-i, Bønn over offergavene).png


Den eukaristiske bønn

Prefasjon

Messens faste ledd, norsk (LH000n-j, Prefasjon).png


(Varierer med kirkeåret. Eksempel:)

℣: I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse, at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud, ved Kristus, vår Herre.

(…)

Derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer, og med hele den himmelske hærskare, din hellighets pris, idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarenes Gud. / Himlene og jorden er fulle av din herlighet. Hosanna i det høye! / Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosanna i det høye!

Eukaristisk bønn

Stående eller knelende. Det kneles om mulig under konsekrasjonen

Etter konsekrasjonen

Messens faste ledd, norsk (LH000n-k, Troens mysterium).png


Avsluttende doksologi

Messens faste ledd, norsk (LH000n-l, Ved Ham).png


Kommunionsritus

Fader Vår (Herrens bønn)

Stående
Messens faste ledd, norsk (LH000n-m, Fadervår).png


Fredshilsen

Messens faste ledd, norsk (LH000n-n, Fredshilsen).png


(Alle gir hverandre fredshilsen, etter stedets skikk, og sier: Guds fred.)

Agnus Dei

Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss.

Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss.

Guds lam, som tar bort verdens synder, gi oss din fred.

Den hellige kommunion

℣: Se Guds lam, se ham som tar bort verdens synder. Salige er de som er kalt til lammets bord.
℞: Herre, jeg er ikke verdig at du går inn under mitt tak, men si bare ett ord, så blir min sjel helbredet.

Kommunionsvers

Sittende

Under kommunionsverset går de troende frem og mottar kommunionen.

℣: (Til den som mottar sakramentet:) Kristi Legeme (og Blod)
℞: Amen.

Slutningsbønn

Stående
Messens faste ledd, norsk (LH000n-o, Slutningsbønn).png


Avslutningsritus

Velsignelsen

Messens faste ledd, norsk (LH000n-p, Velsignelsen).png


Utsendelse

Messens faste ledd, norsk (LH000n-q, Utsendelse).png