Den hellige Perpetua og Den hellige Felicitas (7. mars)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Perpetua og Den hellige Felicitas

Martyrer

Fellesmesser for martyrer: For flere martyrer – utenfor påsketiden; eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For hellige kvinner

Kirkebønn

Herre, vår Gud, kjærligheten til deg gjorde de salige martyrer Perpetua og Felicitas fryktløse i forfølgelsen og utholdende i dødens pinsler. Lytt til deres bønner for oss, og gi oss å vokse i din kjærlighet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! I dag minnes vi to kvinner som på denne dag – et par hundre år etter Herrens fødsel – måtte dø fordi de søkte ham. La oss be om miskunn:

L: For alle som søker Kristus gjennom katekumenat og dåp,
og som opplever motstand fra sine omgivelser.

L: Om enhet mellom alle oss som søker Kristus,
enten vi kommer fra lave kår som slavinnen Felicitas
eller fra fornemme omgivelser som Perpetua.

L: For dem som forakter livet og rettferdigheten
– slik gladiatorene gjorde –
om omvendelse og frelse fra deres synder.

L: For mødre som lider ved sine barns smerte.

Hellige Gud, himmelske Far,
du som kronet Perpetua og Felicitas med seierskronen,
miskunn deg også over oss, og gjør oss salige.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.