Den hellige Stefan (26. desember)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 10. apr. 2022 kl. 14:54 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Kommunionsvers)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Stefan

Kirkens første martyr

Messens tekster

Inngangsvers

Himmelens porter åpnet seg for den hellige Stefan,
den første av martyrskaren.
Derfor jubler han i himmelen med seierens krone.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Herre, vi ber deg, hjelp oss å etterligne ham vi ærer, så vi kan lære å elske også våre fiender. For i dag feirer vi den hellige Stefans fødselsfest, han som du gav kraft til å be endog for sine forfølgere. Ved vår Herre …

Lesning

Apg 6,8–10; 7,54–59
Nå ser jeg himlene åpne

I de dager gjorde Stefan store under og jærtegn blant folket, fylt som han var av Guds nåde og kraft. Da opptrådte det noen fra «de frigittes synagoge», som den kalles, folk fra Kyrene og Alexandria, og noen fra Kilikia og Asia. De gav seg til å diskutere med Stefan, men de var ute av stand til å stå seg mot den visdom og den åndskraft han talte ut av.

Hans tale gjorde dem så ute av seg selv at de til sist skar tenner av raseri mot Stefan.

Men han så opp mot himmelen, og fylt av Den Hellige Ånd skuet han Guds herlighet og Jesus som stod ved Guds høyre; og han sa: «Nå ser jeg himlene åpne, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre!»

Da skrek de alle høyt, og holdt seg for ørene; så stormet de inn på ham alle som én, og drev ham foran seg ut av byen, hvor de gav seg til å stene ham. Vitnene la fra seg kappene sine ved føttene til en ung mann som het Saul.

Så stenet de Stefan; men Stefan bad: «Herre Jesus, motta min ånd!» Derpå falt han i kne og ropte høyt: «Herre, krev dem ikke til ansvar for denne synd!»

Og idet han sa dette, sov han inn.

Responsoriesalme

Sal 31 (30),3cd–4. 6 og 8ab. 16bc og 17

Omkved: I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Vær meg et vern, en klippe,
en borg til å frelse meg.
Du er jo mitt berg og min borg,
for ditt navns skyld fører og leder du meg.

Jeg overgir min ånd i dine hender,
du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.
Jeg jubler av glede over din miskunn.
Min nød og trengsel har du sett.

Mine dager er i din hånd,
fri meg fra fiender som står meg etter livet.
La ditt åsyn lyse over din tjener,
og frels meg i din godhet.

Halleluja

Sal 118 (117),26a.27a

Halleluja. Velsignet være han som kommer i Herrens navn.
Herren er Gud, han skjenker oss lys. Halleluja.

Evangelium

Matt 10,17–22
Det er ikke dere selv som skal tale, men deres Fars Ånd

På den tid sa Jesus til sine apostler:

«Ta dere i vare for menneskene: De kommer til å trekke dere for domstolene og la dere piske i synagogene. For min skyld skal dere bli fremstilt for guvernører og konger, og stå som vitner for dem og for de hedenske folk. Men når dere blir ført frem, skal dere ikke tenke med uro på hva dere skal si, eller måten å få sagt det på. Ordene skal bli gitt dere i det rette øyeblikk.

Det er nemlig ikke dere selv som skal tale da, men deres Fars Ånd som skal tale gjennom dere. Bror skal sende bror i døden, og fedre sine barn, mens barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død. Dere skal komme til å bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

Credo

Hvor denne dag tas vare på som en festpreget dag, kan Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! «I går ble Kristus født på jorden, for at den hellige Stefan i dag skulle bli født i himmelen.» La oss be:

L: Om at Kirkens budskap om Kristi fødsel
må være til hjelp når den utsettes for forfølgelser.

L: For dem som forfølger mennesker
som setter sin lit til barnet i krybben,
at de selv må bli grepet av Guds godhet.

L: For alle som lider for sin kristne tros skyld,
at de i fellesskap med den hellige Stefan
må finne trøst hos Jesus.

L: At vi må makte å holde sammen
budskapet om Jesu fødsel på jorden
med budskapet om den hellige Stefans
martyrfødsel i himmelen.

L: Herre, gi våre brødre og søstre som lever i trengsel,
og blir spottet på og forfulgt for ditt navns skyld,
tålmodighetens og kjærlighetens ånd
og la dem kjenne at de har sine navn skrevet
blant dine utvalgte i himmelen.

Barmhjertige Gud,
du gav den hellige Stefan kraft
til å vitne om din Sønn like inn i døden.
Gi oss på hans forbønn å holde fast ved Kristus.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Vi vil gjerne være frie mennesker, men sitter ofte fast i det onde. Bare når Guds mektige hånd river oss ut av vår ufrihet og gir oss røtter i hans kjærlighet, kan vi som den hellige Stefan virkelig gi vårt liv for det gode. La oss be om en slik fornyelse:

L: Gud, tenk på din Kirke, beskytt den mot det onde og fullend den i din kjærlighet.

L: Gi biskoper, prester og diakoner den ånd som de mottok ved sin vielse, og mot til uforferdet forkynnelse.

L: Beskytt alle folk mot krig og utbytting ved å ta dem inn i din utstrakte hånd og gi dem fred.

L: Vær nær de syke som er knyttet til oss gjennom din hellige kommunion, og hjelp alle til å bære livets byrder.

L: Forbarm deg over alle som søker deg, og la alle i vår menighet få tillit til din utstrakte hånd.

Hellige Gud, gi at vi alltid frykter, elsker og har tillit til deg. For du tar ikke din faderlige hånd bort fra noen som har sin faste rot i din kjærlighet. Deg priser vi ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi feirer det herlige minne om din hellige martyr Stefan. Vi ber deg: Ta imot de gaver vi ofrer på denne hans festdag. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Apg 7,58

De stenet Stefan, som bad: Herre Jesus, motta min ånd.

Slutningsbønn

Vi takker deg, Herre, for de tallrike tegn på din miskunn. Du frelser oss ved din Sønns fødsel, og du gleder oss ved festen for din hellige martyr Stefan. Vi ber deg: Gjør oss sterke i troen, så vi alltid kan bekjenne din Sønn, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse