Den hellige Teresia Benedikta av Korset (9. august)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Edith Stein (Teresia Benedikta av Korset)

Jomfru og martyr, vernehelgen for Europa

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en jomfru og martyr, eller Fellesmesser for hellige jomfruer.

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Herre, våre fedres Gud, da den salige Teresa Benedikta møtte sitt martyrium, førte du henne inn i fylden av kunnskapen om korset. Fyll oss med den samme kunnskap, og la oss på hennes forbønn alltid søke deg, den Høyeste Sannhet. Gi oss å forbli trofaste inntil døden i din kjærlighets pakt, den du tegnet med din Sønns blod til frelse for alle mennesker. Han som lever …

Lesning

Hos 2,14b.15b.19–20 (2,16b.17b.21–22)
Jeg vil trolove meg med deg for alltid

Så sier Herren: Se, jeg vil lokke henne, føre henne ut i ørkenen og tale vennlig til henne. Der skal hun svare meg som i ungdommens dager, som den gang hun drog opp fra Egypt.

Jeg vil trolove meg med deg for alltid. Jeg vil trolove meg med deg i rettferd og rett, i miskunn og barmhjertighet. Jeg vil trolove meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren.

Responsoriesalme

Sal 45 (44),11–12. 14–15. 16–17

Omkved: Hør, min datter, gi akt og bøy ditt øre.

Hør, min datter, gi akt og bøy ditt øre,
glem ditt folk og dine fedres hus.
Da vil kongen finne behag i din skjønnhet.
Han er din Herre, fall ned for hans fot.

I all sin prakt føres kongsdatteren inn,
kledd i gullvirket kledning.
Hun føres frem for kongen
i fargerik drakt.
Hun blir fulgt av unge piker
av sine venninner.

Under jubel og glede
ledes de inn i kongens slott.
I dine fedres sted skal sønner komme.
Du skal sette dem til fyrster over hele jorden.

Halleluja

Halleluja. Kom, Kristi brud, ta imot den krone
som Herren har beredt deg for evigheten. Halleluja.

Evangelium

Matt 25,1–13
Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte!

På den tid fortalte Jesus denne lignelse til sine disipler: «Så kan himlenes rike lignes med ti terner, som kom for å gå brudgommen i møte; og alle hadde sine lamper med. Men fem av dem var uforstandige, og bare fem av dem var kloke. For de uforstandige tok nok lampene, men hadde ikke olje med; de forstandige derimot tok både lampene sine og kanner med olje. Men da brudgommen lot vente på seg, falt de etter hvert i søvn og sov til sist alle.

Da, midt på natten, hørtes et rop: ‘Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte!’ Alle ternene våknet og gjorde lampene sine i stand.

Men de uforstandige måtte si til de kloke: ‘La oss få litt olje av dere, for lampene våre slukner.’

Da svarte de som hadde vist seg forstandige: ‘Nei, det blir ikke nok både til oss og til dere; dere må gå til kjøpmannen og hente noe selv.’ Men mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk sammen med ham inn til bryllupsfesten. Så ble døren lukket.

Senere kom også de andre ternene og ropte: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’

Men han svarte: ‘Jeg har bare dette å si dere: Jeg vet ikke hvem dere er.’ Våk derfor – for dere kjenner hverken dagen eller timen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære søstre og brødre! Som en konsekvens av nasjonalsosialistenes forfølgelse av jødene og voldsomme misnøye med Den katolske kirke ble den hellige Teresa Benedikta av korset, hun som het Edith Stein før hun gikk i kloster, arrestert 2. august 1942 i Nederland og gasset i hjel i Auschwitz noen dager senere. La oss be:

L: For alle Abrahams kjødelige og åndelige døtre og sønner,
om delaktighet i den velsignelse som Gud lovet Abrahams ætt.

L: For Europas politiske ledere,
at de aldri mer må rammes av den ondskap
som utslettet den hellige Teresa Benedikta
sammen med så mange andre.

L: For dem som lider til sjel eller legeme.

L: Om at vi med tanke, tro og tilbedelse må føres nærmere Gud
– på forbønn av den hellige Teresa Benedikta av korset.

Hellige Gud, himmelske Far,
du som ved Kristi kors velsignet den hellige Teresa,
velsign også oss og før oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.