Den hellige Timotheos og Den hellige Titus (27. januar)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 2. aug. 2017 kl. 01:20 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Fjernet triple newlines)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Titus og Den hellige Timoteus

Biskoper

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du gjorde biskopene Timotheos og Titus til verdige etterfølgere av dine apostler. Hjelp oss på deres forbønn å leve i rettferd og kjærlighet i denne verden, så vi vinner frem til det himmelske fedreland. Ved vår Herre …

Denne minnedag har egen obligatorisk første lesning. Responsoriesalme, halleluja og Evangelium nedenfor er derimot valgfritt når dagen feires som minnedag.

Lesning

2 Tim 1,1–8
Jeg tenker også på din oppriktige tro

Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, for å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus – til Timotheos, min egen kjære sønn: Nåde, miskunn og fred fra Gud, vår Far, og fra Kristus Jesus, vår Herre.

Det er med takk til den Gud som jeg dyrker av et oppriktig sinn – slik som jeg har lært det av mine fedre – at jeg uten opphør, natt og dag, minnes deg i mine bønner. Jeg glemmer ikke dine tårer, og jeg ville inderlig gjerne oppleve den store glede å se deg igjen. Jeg tenker også på din oppriktige tro – den tro som først bodde i din bestemor Lois og i din mor Eunike, og som jeg er overbevist om også bor i deg.

Og derfor legger jeg deg nå på hjerte å vekke kraftig til live den Guds nådegave som gjennom min håndspåleggelse er nedlagt i deg. Når Gud gir oss sin ånd, er det jo ikke feighet han inngir oss, men styrke, kjærlighet, herredømme over oss selv. Så skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre, eller over meg som er hans fange, men ta din del av de lidelser vi må bære for evangeliet, med den styrke Gud gir deg.

Eller:

Lesning

Tit 1,1–5
Til Titus, min egen sønn i vår felles tro

Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, utsendt for å bringe troen til Guds utvalgte, for å lære dem å kjenne sannheten – den som all deres religion må bygge på – og håpet om det evige liv. For det håp har Gud – han som aldri kan bryte sitt ord – gitt oss løfte om for uminnelige tider siden; og nå har han funnet tiden inne og latt sin plan stå frem i lyset, gjennom den kunngjøring som er blitt meg betrodd, det oppdrag som Gud, vår frelser, har gitt meg. – Til Titus, min egen sønn i vår felles tro: Nåde og fred fra Gud vår Far, og fra Kristus Jesus, vår frelser!

Når jeg lot deg bli igjen på Kreta, var det for at du skulle ta deg av alt det som ennå ikke var bragt i orden, og sørge for å innsette presbytere i hver by.

Responsoriesalme

Sal 96 (95),1–2a. 2b–3. 7–8a. 10

Omkved: Forkynn hans under for alle folk.

Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren, all jorden.
Syng for Herren, pris hans navn.

Forkynn hans frelse fra dag til dag.
Forkynn for hedninger hans ære,
hans under for alle folk.

Folkeslag og slekter,
gi Herren ære og pris.
Gi Herren den ære vi skylder hans navn.

Si til folkene: Herren er konge,
han grunnfestet jorden, den rokkes ikke.
Han dømmer folkene med rettferd.

Halleluja

Luk 4,18

Halleluja. Herren har sendt meg med gledesbud til de fattige,
for å forkynne frihet for de fangne. Halleluja.

Evangelium

Luk 10,1–9
Avlingen er rik, men høstfolkene få

På den tid utvalgte Herren toogsytti andre, og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver eneste by og hvert eneste sted han ville besøke.

Og så sa han til dem: «Avlingen er rik, men høstfolkene få; be derfor ham som er herre over avlingen, at han sender arbeidere ut for å høste den. Og gå så avsted! Jeg sender dere ut som lam i en ulveflokk. Ta ikke med dere pengepung og ikke skreppe, ikke sko. Og stans ikke for å hilse på folk underveis.

Men når dere tar inn i et hus, så si først: Guds fred i huset. Hvis det da er fredsæle folk, skal også den fred dere lyser, hvile over dem; men hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv.

Bli så hos dem, og spis og drikk hva de byr dere, for arbeideren er sin lønn verd.

Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere er kommet til en by, og folk har tatt imot dere, så spis det som blir satt frem for dere, helbred de syke som er der, og si: ‘Guds rike står for døren!’»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Gjennom brevene til Timotheos og Titus får vi konkrete vitnesbyrd om livet og strukturen i Kirken på overgangen fra bibelsk tid til oldtid. La oss be:

L: For biskoper, presbytere og andre
med ansvar for å organisere og lede Kirken.

L: Om en lyttende holdning blant verdens ledere
i møte med Guds Kirke, sannhetens støtte og grunnvoll,
og med hvert eneste skrift som Gud har inspirert.

L: For diakonene og andre med et diakonalt oppdrag,
at de må nå de trengende med evig og timelig omsorg.

L: For Kirken i Tyrkia og på Kreta,
om hjelp på forbønn av Timotheos og Titus.

Himmelske Far,
du som gjennom din Kirke gir oss din nåde,
bevar oss fra villfarelse og gi oss å bli i deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.