Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor (2. pinsedag)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Mandag etter pinse (2. pinsedag)

Innført i Kirkens generalkalender av pave Frans i 2017
Tekstene nedenfor er liturgikommisjonens forslag til oversettelse/tekst, foreløpig ikke endelig fastsatt.

Inngangsvers

Jf. Apg 1,14

Disiplene holdt trofast sammen i bønn, sammen med Maria, Jesu mor.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Gud, all miskunns Far,
da din enbårne Sønn hang på korset,
gav han oss til mor sin egen mor, den salige Jomfru Maria.
Gjør din Kirke fruktbar på hennes kjærlige forbønn,
så den kan favne stadig nye folkeslag og glede seg i sine barns hellighet.
Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 3,9-15.20
Mor til alle som lever

Etter at mannen hadde spist av treet ropte Herren Gud på ham og sa: «Hvor er du?»

Han svarte: «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg.»

Da sa han: «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?»

Mannen svarte: «Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste.»

Herren Gud spurte kvinnen: «Hva er det du har gjort?»

Kvinnen svarte: «Slangen narret meg, og jeg spiste.»

Da sa Herren Gud til slangen:

«Forbannet er du,
utstøtt fra alt fe og alle ville dyr
fordi du gjorde dette.
På buken skal du krype,
og støv skal du spise alle dine levedager.
Jeg vil sette fiendskap
mellom deg og kvinnen,
mellom din ætt og hennes ætt.
Den skal ramme ditt hode,
men du skal ramme dens hæl.»

Mannen kalte kvinnen Eva, for hun ble mor til alle som lever.

Eller:

Lesning

Apg 1,12-14
De holdt trofast sammen i bønn sammen med Maria, Jesu mor

Etter at Jesus hadde blitt tatt opp til himmelen, vendte apostlene tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna.

Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans.

Responsoriesalme

Sal 87 (86),1-2.3+5.6-7 (℟: 3)

Omkved: Herlige ting er sagt om deg, du Guds by.

Han har grunnlagt byen på hellige fjell.
Av alle Jakobs boliger elsker Herren Sions porter høyest.

Herlige ting er sagt om deg, du Guds by.
For om Sion heter det:
«Hver og en er født her.»
Den høyeste selv har grunnfestet byen.

Herren skriver opp folkene og teller dem:
«Alle er de født her.»
De danser og synger:
«Alle mine kilder er i deg.»

Halleluja

Halleluja. Å lykksalige jomfru, som fødte Herren;
å salige Kirkens Mor, du som styrker oss ved din Sønns Jesu Kristi Ånd! Halleluja.

Evangelium

Joh 19,25-34
Dette er din sønn. Dette er din mor.

På den tid sto Jesu mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena ved Jesu kors.

Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til sin mor: «Kvinne, dette er din sønn.» Deretter sa han til disippelen: «Dette er din mor.» Fra da av tok disippelen henne hjem til seg.

Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sa han: «Jeg tørster.» Det sto et kar der med vineddik. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet.

Det var helgaften, og kroppene måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene ba derfor Pilatus om at bena måtte knuses på dem og kroppene bli tatt ned. Soldatene kom da og knuste bena først på den ene og så på den andre som var blitt korsfestet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de knuste ikke hans ben. Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! I går feiret vi at den oppstandne Jesus Kristus, den annen og siste Adam, sendte sin Ånd til disiplene, og Kirken ble til; i dag minnes vi hans og Kirkens mor, Jomfru Maria, hun som tidlig ble kalt «den annen Eva». La oss be:

L: For paven, biskopene og prestene,
at de må lære av Jomfru Maria å vise moderlig omsorg for Kirkens barn.

L: For folk med ansvar for det menneskelige liv og menneskeverdet,
om visdom og forstand, nåde og kraft på forbønn av «den annen Eva»
– slik at det kan bli beskyttet og bevart som begynte med henne
«som ble mor til alle som lever» og derfor av Adam ble kalt Eva.

L: For alle kristne som forfølges eller lider på grunn av sin tro,
om trøst og bistand på forbønn av Jomfru Maria, smertens mor.

L: Om morskjærlighet, farskjærlighet og søskenkjærlighet
i vår menighet (vårt fellesskap) på forbønn av Kirkens mor.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du som i tidenes morgen gav Eva til mor for alle som lever,
og som siden gjorde «den annen Eva» til Kirkens mor,
gi oss å oppleve hennes omsorg og kjærlighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot vårt offer.
La dets frelsende kraft og Jomfru Marias kjærlighet oppflamme våre hjerter,
så vi, sammen med henne som er Kirkens mor,
blir knyttet stadig sterkere til ditt frelsesverk.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Maria, Kirkens forbilde og mor

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
og priser deg med lovsang,
mens vi feirer den salige Jomfru Maria.

Hun tok imot ditt ord i sitt rene hjerte,
og unnfanget det i sitt jomfruelige skjød.
Hun fødte sin skaper,
og således satte hun Kirken inn i verden.

Ved korset fikk hun i oppdrag å gi Guds kjærlighet videre,
og tok alle mennesker til seg som sine barn,
de som ved Kristi død er født til evig liv.

Mens apostlene ventet på den Ånd du hadde lovet,
forenet hun seg med dem i bønn,
og slik ble hun den bedende Kirkes forbilde.

Hun ble løftet opp til himmelens herlighet,
hvor hun med en mors kjærlighet følger Kirken
på dens vandring skritt for skritt mot det evige fedreland,
inntil Herrens herlige dag opprinner.

Derfor priser vi deg med alle engler og hellige,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Joh 2,1.11

Det var et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der.
Da gjorde Jesus sitt første tegn.
Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. Joh 19,26-27

Da Jesus hang på korset, sa han til disippelen han elsket:
Dette er din mor.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt pantet på vår gjenløsning og på det evige liv.
Vi ber at din Kirke, med hjelp fra Maria, vår mor,
må forkynne Evangeliet for alle folk
og utøse din Ånd over all jorden.
Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse