Den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen (15. august, vigilie)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:28 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen

Dette er vigilien til høytiden Den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen.
Denne messen anvendes om aftenen 14. august (i Tromsø stift: lørdag aften), før eller etter høytidens første vesper.

Assumtio-festen

Ad Missam in Vigilia – helgaftenmesse

Messens tekster

Inngangsvers

Ærefulle ting er sagt om deg, Maria.
I dag er du blitt opphøyet over englenes kor,
og i evighet fryder du deg med Kristus.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du så i nåde til den salige Jomfru Marias ydmykhet og lot henne føde din enbårne Sønn i hans menneskenatur. I dag har du kronet henne med himmelens herlighet. Lytt til hennes forbønn og ta også oss opp til deg, du som har gjenløst oss ved din Sønns død og oppstandelse, han som lever og råder …

1. lesning

1 Krøn 15,3–4.15–16; 16,1–2
De bar Guds paktkiste inn og satte den i det teltet som David hadde reist for den

I de dager samlet kong David hele Israel i Jerusalem. De skulle føre Herrens paktkiste opp til det stedet han hadde gjort i stand for den. David kalte Aron-sønnene og levittene sammen.

Og levittene bar Guds paktkiste på sine skuldre ved hjelp av bærestenger, slik som Moses hadde befalt etter Herrens ord. Nå sa David til de øverste blant levittene at de skulle la sine brødre, sangerne, komme frem med sine instrumenter, med harper, lyrer og cymbaler. De skulle spille på dem og la gledessangen tone.

Siden bar de Guds paktkiste inn og satte den i det teltet som David hadde reist for den, og de bar frem brennoffer og måltidsoffer for Gud.

Da David var ferdig med å bære frem disse ofrene, velsignet han folket i Herrens navn.

Responsoriesalme

Sal 132 (131),6–7. 9–10. 13–14

Omkved: Reis deg, Herre,
kom til ditt hvilested, du og din veldes ark!

I Efrata hørte vi om Herrens ark,
i skogbygden fant vi den.
La oss gå inn i Herrens hus,
tilbe ved hans føtters skammel.

La dine prester kle seg i rettferd,
dine fromme juble med fryd.
For din tjener Davids skyld,
vis ikke din Salvede fra deg.

For Herren har kåret Sion
som han har valgt til sin bolig.
«Dette er mitt hvilested til evig tid,
her har jeg ønsket å bo.»

2. lesning

1 Kor 15,54–57
Han gir oss seier ved Jesus Kristus

Brødre, når det som var dødelig og forgjengelig, er ikledd udødelighet og uforgjengelighet, da skal Skriftens ord være oppfylt: «Døden er oppslukt av seiren! Død, hvor er din seier? Død, hvor er din brodd?» Dødens brodd, det er synden, og synden får sin kraft fra Loven. Men lovet være Gud, som gir oss seier, ved vår Herre Jesus Kristus!

Halleluja

Luk 11,28

Halleluja. Salig er den som hører Guds ord
og retter seg etter det. Halleluja.

Evangelium

Luk 11,27–28
Lykkelig det liv som bar deg!

På den tid talte Jesus til folket. Da var det en kvinne i mengden som ropte: «Lykkelig det liv som bar deg, og det bryst du diet!»

Men han svarte: «La oss heller si: Lykkelige de som hører Guds ord og retter seg etter det!»

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud helliget Jomfru Maria ved Sønnen, han som er Ordet, og han gav henne siden del i den himmelsk glede. La oss påkalle Ordet og be om nåde:

L: Om himmelens glede for alle som hører Guds ord.
La oss påkalle ham som Jomfru Maria bar under hjertet.

L: Om lydighet mot Ordet for dem som besitter statlig makt.
La oss påkalle Ordet som ble menneske.

L: For dem som i sine ulykker søker lykke,
at de må søke den lykke som seirer over døden.
La oss påkalle Sønnen som frelste sin mor gjennom døden.

L: For oss som gleder oss over Sønnens legemlige nærvær,
om evig liv sammen med ham i den himmelske helligdom.
La oss påkalle ham som helliget sin mor.

Himmelske Far,
da dette liv var over,
tok du den velsignede Jomfru Maria til deg.
Gi også oss del i det evige liv her og nå.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot vårt sonings- og lovoffer på denne fest for Guds mors opptagelse i himmelen. Måtte disse gaver bringe oss din tilgivelse og gjøre vårt liv til en evig takksigelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Marias herlighet

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
I dag er Jomfru Maria, Guds mor, tatt opp til himmelen.
I henne har den seirende Kirke sitt utspring;
hun er bildet på den fullkommenhet
Kirken engang skal eie,
og for ditt folk på vandring mot deg
er hun håpets og trøstens kilde.
Du ville ikke overgi hennes legeme
til gravens oppløsning,
for av henne var det din enbårne Sønn ble født,
han som er livets opphav.
Derfor priser vi deg med englers kor,
idet vi med glede bekjenner:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Luk 11,27

Salig var Jomfru Marias skjød,
som bar den evige Faders Sønn.

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, på festen for Marias opptagelse i himmelen er vi blitt mettet ved ditt bord. Hør vår bønn og la oss etter alle jordiske trengsler få nå frem til gjestebudet i ditt himmelske rike. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse