Den salige Jomfru Marias smerter (15. september)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 31. okt. 2020 kl. 15:49 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Forbønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den salige Jomfru Marias smerter

Messens tekster

Inngangsvers

Luk 2,34–35

Simeon sa til Maria: Se, dette barn
skal bli til fall og til oppreisning for mange i Israel, –
et tegn det skal stå strid om.
Også ditt hjerte skal bli gjennomboret av et sverd.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Evige, allmektige Gud, du ville at din Sønns mor skulle stå ved hans side og lide med ham da han hang på korset. La din Kirke, som sammen med Maria deler Kristi lidelse, også få del i hans oppstandelse, han som lever og råder …

Denne valgfrie minnedag har eget obligatorisk Evangelium. Første lesning, responsoriesalme, sekvens og halleluja nedenfor er derimot valgfritt.

Lesning

Hebr 5,7–9
Han lærte lydighet og ble opphav til evig frelse

I sine levedager her på jorden bad og bønnfalt Jesus, Guds sønn, ham som kunne frelse ham fra døden, under gråt og høy klage; og han ble bønnhørt, for sin fromhets skyld. Enda han var sønn, lærte han lydighet ved det han led; så, da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for enhver som gir seg inn under ham.

Responsoriesalme

Sal 31 (30),2–3a. 3b–4. 5–6. 15–16. 20

Omkved: Frels meg, Herre, i din godhet.

Herre, til deg tar jeg min tilflukt,
la meg aldri i evighet bli til skamme.
Frels meg ved din rettferd,
lytt til mitt rop, kom meg til hjelp.

Vær meg et vern, en klippe,
en borg til frelse.
Du er jo mitt berg og min borg,
for ditt navns skyld fører og leder du meg.

Du fører meg ut av deres skjulte snarer,
for, Herre, du er mitt vern.
I dine hender overgir jeg min ånd,
du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.

Herre, til deg setter jeg min lit.
Jeg sier: «Du er min Gud».
Mine dager er i din hånd,
fri meg fra fiender som står meg etter livet.

Herre, hvor stor er din godhet
mot dem som frykter deg.
Du øser den ut for alles øyne,
over dem som søker tilflukt hos deg.

Sekvens

Denne sekvens, som er valgfri, kan synges i sin helhet eller fra * Sæle mor.

Standande i gråt og kvida
Herrens mor ser Sonen lida
høgt på kross og skjemdartre.

Skjelvande, til dauden såra
og av sverdet gjennombora
stend ho i sin hjarteve.

Ingi sorg er tung som denne,
ingen hev så djupt fått kjenne
liding som Guds fagna mor.

Men hjå Sonen vil ho vera
og med honom liding bera
til hans siste sukk på jord.

Kann det nokon utan tåre
sjå ho i si liding såre
bogna under krossen ned –

kann det nokon hegda gråten
når han ser ho, jammerbroten,
luta under pinsletre.

All vår synd låg på den eine,
krossen tyngde på den reine,
han som utan synder var.

Bøygd av sorg ho såg han lida
og i dauden eismal strida;
djupt i sjeli sverdet skar.

Kjærleiks kjelde, moder milde,
eg so gjerne gråta vilde
attmed krossen hans med deg!

Lat din kjærleik i meg strøyma
so din son eg kan kje gløyma,
og han kjennast vil med meg.

* Sæle mor, vil du det gjera,
at i hjarta eg fær bera
her på jord min Frelsars sår?

Mine synder hev han sona,
lat meg fylgja deg og vona
at til krossen hans eg når.

Lat meg blandt hans vener finnast,
all hans ynk og liding minnast
medan eg på jordi fer.

Lat meg attmed krossen standa,
tårone med dine blanda
til eg kjem hans hjarta nær!

Møy, du reinaste av alle,
som deg her Guds mor fekk kalle,
vil du høyra bøni mi?

La meg her hans liding bera
og i liv og daude vera
med deg i din tunge strid!

Um av såri då eg bløder,
er det livsens flod som fløder
frå hans kross og hjarteblod.

Når eg fer frå jordheims aude,
lat di bøn frå dom og daude
fria meg, ver då meg god!

Kristus, lat på himmelstrender
hennar milde moderhender
retta meg min sigerpris!

Ja, når moldi av skal siga,
lat då sjeli upp få stiga
til ditt sæle Paradis! Amen.

Evangelievers

Halleluja. Lykkelig er den salige Jomfru Maria
som vant martyriets palme under Herrens kors uten å dø. Halleluja.

Evangelium

Joh 19,25–27
Hjå Sonen vil ho vera og med honom liding bera til hans siste sukk på jord (Stabat mater)

På den tid stod Jesu mor og hennes søster, Maria, Klopas’ hustru, og Maria fra Magdala ved hans kors.

Da Jesus ser sin mor stå der sammen med den disippel han holdt så meget av, sier han til henne: «Kvinne, der står din sønn.» Og så, henvendt til disippelen: «Der står din mor.» Og fra den stund av tok disippelen henne til seg.

Eller:

Evangelium

Luk 2,33–35
Ditt hjerte skal bli rammet av et sverd

På den tid var Jesu far og mor full av undring over det som ble sagt om ham.

Men Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria: «Dette barnet skal bli til fall og oppreisning for mange i Israel, – et tegn det skal stå strid om. Ja, også ditt hjerte skal bli rammet av et sverd! Og hva menneskene bærer i sitt indre, skal da komme for en dag.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Jomfru Maria lærte smerte og medlidelse fra sin Sønn da han hang på korset. La oss i våre lidelser be om miskunn på hennes forbønn:

L: For alle kristne som lider på vegne av egne barn,
om trøst fra Jomfru Marias medlidenhet.

L: For dem som i statens navn plager og piner
og som legger smerte og lidelse på sine ofre
og på deres familie og nærmeste,
at de må overveldes av Kristi kjærlighet.

L: For dem som lider ved synet av andres lidelse,
om hjelp til å bære smertene for og med de lidende.

L: Om at Marias moderkjærlighet
må prege mødrene på dette sted.

Himmelske Far,
du har ennå ikke tatt smertene ut av verden.
Hjelp oss å bære dem for og med hverandre.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Miskunnsrike Gud, vi minnes den salige Jomfru Maria, som du gav oss til mor da hun stod ved Jesu kors. Vi ber deg: Ta imot de bønner og ofre vi frembærer til ditt navns ære. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
(på denne fest …)
Prefasjon for Jomfru Maria I
Jomfru Marias moderverdighet

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
og priser, velsigner og forkynner deg
på denne høytid (fest, minnedag) for den salige,
alltid rene Jomfru Maria.
Den Hellige Ånd overskygget henne
og hun unnfanget din enbårne Sønn,
og i ukrenket jomfrurenhet
lot hun utstrømme over verden det evige lys,
Jesus Kristus, vår Herre.
Ved ham lovpriser englene, tilber herredømmene,
skjelver maktene for din majestet.
Alle himler og himmelkrefter og de salige serafer
forherliger den i samstemmig jubel.
Byd oss å forene vår røst med dem,
idet vi ydmykt istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

1 Pet 4,13

Gled dere når dere får del i Kristi lidelser,
for da skal dere også få motta ham med jubel,
den dag han trer frem i sin herlighet.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt den evige gjenløsnings sakrament, og vi bønnfaller deg: Hjelp oss som ærer den salige Jomfru Marias smerter, å utfylle i oss selv, til beste for Kirken, det som gjenstår av Kristi lidelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse