Et barn er født i Betlehem (LH368)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: Puer natus in Bethlehem, 1300-t    Melodi: Fra middelalderen    Oversettelse: N.F.S. Grundtvig 1820 (v.4-5 eldre oversettelse)
Et barn er født i Betlehem


1Et barn er født i Betlehem. Halleluja! / Ti gleder seg Jerusalem. Halleluja! Halleluja!

2En fattig jomfru satt i lønn, Halleluja! / Og fødte himlens kongesønn. Halleluja! Halleluja!

3Han lagdes i et krybberom, Halleluja! / Guds engler sang med fryd derom. Halleluja! Halleluja!

4Men okse der og asen stod, Halleluja! / Og så den Gud og Herre god. Halleluja! Halleluja!

5Av Saba kom de konger tre, Halleluja! / Gull, røkels, myrra ofret de. Halleluja! Halleluja!

6Nu all vår nød og sorg er bøtt, Halleluja! / Oss er i dag en Frelser født. Halleluja! Halleluja!

7Lov takk og pris i evighet, Halleluja! / Den hellige Trefoldighet. Halleluja! Halleluja!