Eukaristisk bønn I

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Eukaristisk bønn I

Den romerske canon

Mildeste Fader, i ydmykhet bønnfaller vi deg ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre, at du nådig vil motta og velsigne disse gaver, dette hellige og rene offer, som vi bringer deg fremfor alt for din hellige katolske kirke. Skjenk den din fred, vern, samle og styr den over hele jorden i enhet med din tjener, vår pave Frans og vår biskop N., og med alle som trofast bekjenner og våker over den katolske og apostoliske tro.

Herre, kom i hu dine tjenere N. og N. og alle som her er samlet. Du kjenner deres tro og deres hengivenhet. De frembærer dette lovoffer for seg og alle sine til sjelens gjenløsning, i håp om frelse og velferd. Til deg bringer de lov og ære, du evige, sanne og levende Gud.

Ihukommelse av de hellige – Communicantes

I julen og juleoktaven (fra og med vigiliemessen julaften)

Sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede (natt) dag
da den hellige Maria
i ukrenket jomfruelighet
fødte vår Frelser til verden.
Og vi hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
vår Guds og Herres Jesu Kristi mor, den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Herrens åpenbaring

Sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede dag
da din enbårne Sønn
åpenbarte seg legemlig og synlig som sant menneske,
han som fra evighet av er sammen med deg i din
herlighet.
Og vi hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Fra påskevigilien til og med 2. søndag i påsketiden

Sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede (natt) dag
da vår Herre Jesus Kristus legemlig oppstod fra de døde.
Og vi hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Kristi himmelfart

Sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede dag
da vår Herre,
din enbårne Sønn,
førte vår forgjengelige natur,
som han hadde gjort til ett med seg,
opp til din herlighets høyre hånd.
Og vi hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Pinse

Sammen med hele din Kirke
feirer vi den store pinsefest,
da Den Hellige Ånd åpenbarte seg for apostlene
i tunger av ild.
Og vi hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Søndager

Sammen med hele din Kirke
feirer vi ukens første dag,
den dag da Kristus stod opp fra de døde.
Vi minnes dine hellige,
og vi hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
vår Guds og Herres Jesu Kristi mor,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Minnedag for kirkevigsel

Sammen med hele din Kirke
feirer vi vigslingsdagen for dette hus,
den dag da du gjorde denne bolig til din
og fylte den med ditt nærvær.
Vi minnes dine hellige,
og vi hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Herrens fremstilling i templet (2. februar)

Sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da din enbårne Sønn
ble fremstillet i templet.
Vi minnes dine hellige
og hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Herrens bebudelse (25. mars)

Sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da Maria unnfanget din evige Sønn
ved Den Hellige Ånd.
Fremfor alle hellige hedrer vi minnet om henne,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Johannes Døperens fødsel (24. juni)

Sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag Johannes Døperen ble født,
han som gikk forut for Kristus
og beredte veien for verdens Frelser.
Vi minnes dine hellige
og hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Marias opptagelse i himmelen (15. august)

Sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da den rene Jomfru,
Guds mor ble tatt opp til himmelen.
Fremfor alle hellige hedrer vi minnet om henne,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Marias fødsel (8. september)

Sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da Maria ble født,
hun som fra evighet av var utvalgt
til å være Frelserens mor.
Fremfor alle hellige hedrer vi minnet om henne,
den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Allehelgensdag (1. november)

Sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag som er viet minnet om alle de hellige
som i livet etterfulgte Kristus,
og i døden mottok herlighetens krone fra ham.
Fremfor alle hellige hedrer vi Maria,
den ærerike, alltid rene Jomfru,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Marias uplettede unnfangelse (8. desember)

Sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag Maria ble unnfanget uten arvesynd,
fordi hun var utvalgt til å bli Frelserens mor.
Fremfor alle hellige hedrer vi henne,
den ærerike, alltid rene Jomfru,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Utenom disse fester:

Sammen med hele din Kirke
hedrer vi fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
vår Guds og Herres Jesu Kristi mor,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Hanc Igitur

Fra påskevigilien til og med 2. søndag i påsketiden

Herre, ta nådig imot denne offergave fra oss, dine tjenere, og hele ditt folk. Vi bærer den frem også for dem som du i din nåde har gjenfødt av vann og Den Hellige Ånd, og har gitt tilgivelse for alle deres synder. Styr våre dager i din fred, frels oss fra evig fordømmelse, og tell oss med blant dine utvalgte. (Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Utenom denne perioden

Herre, ta nådig imot denne offergave fra oss, dine tjenere, og hele ditt folk. Styr våre dager i din fred, frels oss fra evig fordømmelse, og tell oss med blant dine utvalgte. (Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Vi ber deg, Gud: Velsign denne gave, gjør den til et fullgyldig offer, frembåret i ånd og sannhet, deg til behag, så den må bli for oss din elskede Sønns, vår Herres Jesu Kristi legeme og blod.

Konsekrasjonen

Dagen før han led, tok han brødet i sine hellige og ærverdige hender, løftet sine øyne mot himmelen til deg, Gud, sin allmektige Fader, takket og velsignet, brøt brødet, gav det til sine disipler og sa:

Ta og ét alle derav: For dette er mitt Legeme, som skal gis for dere.

Likeså tok han etter måltidet denne dyrebare kalk i sine hellige og ærverdige hender, takket og velsignet atter, rakte kalken til sine disipler og sa:

Ta og drikk alle derav: For dette er mitt blods kalk, den nye og evige pakts blod, som skal utgydes for dere og for de mange til syndenes forlatelse. Gjør dette til minne om meg.

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Derfor minnes vi, Herre, vi, dine tjenere og hele ditt hellige folk, Kristi, din Sønns og vår Herres salige lidelse, hans oppstandelse fra de døde og hans herlige himmelferd, og vi frembærer for din majestet et rent, hellig og fullkomment offer, det evige livs hellige brød og den evige frelses kalk.

Se mildt og nådig ned til dette offer, og motta det, slik du mottok din rettferdige tjener Abels gaver, og vår far Abrahams offer, og det hellige og uplettede offer som din yppersteprest Melkisedek frembar for deg.

Vi bønnfaller deg, allmektige Gud: La din hellige engel bære dette offer frem til ditt alter i himmelen for din guddommelige majestet, så alle vi som her ved ditt alter mottar din Sønns hellige legeme og blod, må bli fylt med all himmelsk velsignelse og nåde. (Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Herre, kom også ihu dine tjenere N. og N., som er gått forut for oss med troens segl og sover fredens søvn. Vi ber deg, Herre, gi dem og alle som hviler i Kristus, svalhetens, lysets og fredens bolig. (Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Vi, syndere, dine tjenere, som håper på fylden av din barmhjertighet, ber at også vi må få samfunn med dine hellige apostler og martyrer: Med Johannes, Stefan, Mattias og Barnabas, (Ignatius, Aleksander, Marcellinus, Peter, Felicitas, Perpetua, Agathe, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia) og alle dine helgener. Gi oss del i deres samfunn, du som ikke dømmer etter fortjenester, men rikelig skjenker oss tilgivelse. Ved Kristus, vår Herre. Ved ham skaper, helliggjør, levendegjør, velsigner og tildeler du oss alltid alle disse goder.

Avsluttende doksologi

Ved ham og med ham og i ham
tilkommer deg, Gud, allmektige Fader,
i Den Hellige Ånds enhet
all ære og herlighet
fra evighet til evighet.