Fellesmesser for Kirkens hyrder: For grunnleggere av nye Kirker (9)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 1. aug. 2017 kl. 23:37 av Mtande (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

9. For grunnleggere av nye Kirker

Inngangsvers

Dette er de hellige menn som Herren i sin store miskunn valgte og gav evig herlighet. Ved deres lære stråler Kirken.

Kirkebønn

Herre, se i godhet til din Kirke i X., som du gav troen ved de hellige N. og N.'s utrettelige iver i apostelgjerningen. Gi på deres forbønn at den kirke de grunnla, forblir trofast mot sitt kristne kall. Ved vår Herre…

Eller:
Barmhjertige Gud, ved den salige (biskop) N.'s forkynnelse kalte du våre fedre til ditt Evangeliums lys. Gi at vi på hans forbønn vokser i nåde og kunnskap om vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Fra Jesus Kristus, den gode hyrde, hadde den hellige N. sitt hyrdeoppdrag som pave (biskop, prest) i Kristi Kirke. La oss be for hyrdetjenesten i dag:

L: For pave Frans og for bispekollegiet,
om visdom, vilje, kraft og nåde
til å være gode hyrder her på jorden.

L: For Kirkens og hyrdenes bevissthet
om ansvar for samfunnets og verdens utvikling.

L: Om god og oppsøkende kirkelig innsats
for dem som lider og selv ikke makter å søke Kirkens hjelp.

L: For vår biskop N., vår (sogne-)prest N.N.
og alle andre som gjør hyrdetjeneste her hos oss,
om nåde til å gjøre den gode hyrdes gjerning.

Gode Gud, barmhjertige Far
du som helliget N. i hans hyrdetjeneste,
hør våre bønner på hans forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi frembærer for deg på festen for dine hellige N. og N. Omskap våre hjerter, så vi kan leve etter din vilje. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Joh 15,15

Jeg kaller dere ikke lenger tjenere,
for tjeneren vet ikke hva hans herre har fore, sier Herren.
Dere kaller jeg venner, for alt det jeg har hørt av min Far,
har jeg gitt dere del i.

Slutningsbønn

Herre, la frelsens sakrament som vi har mottatt på denne fest for de hellige N. og N., fylle oss med glede og takknemlighet mot deg. Vi ærer dem som bragte oss troens gave, og vi priser din herlighet i dine hellige. Ved Kristus, vår Herre.