Fellesmesser for Kirkens hyrder: For paver eller for biskoper (2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 1. aug. 2017 kl. 23:38 av Mtande (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

2. For paver eller for biskoper

Inngangsvers

Kfr. Sir 45,30

Herren har sluttet fredens pakt med ham og satt ham over sitt folk, så han skal være prest til evig tid.

Kirkebønn

For paver:

Evige Gud, du gjorde den salige N. til hyrde for din Kirke og lot ditt lys stråle over hans liv og lære. Vi minnes hans gjerning og ber deg: La vårt lys skinne for menneskene, og gi oss å leve for ditt åsyn i kjærlighet. Ved vår Herre… Eller:

For biskoper:

Allmektige Gud, hjelp oss verdig å minnes den salige biskop N. Du lot ham tjene sin hjord i ord og gjerning, og vi ber deg:
La oss erfare hans forbønn for oss.
Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Fra Jesus Kristus, den gode hyrde, hadde den hellige N. sitt hyrdeoppdrag som pave (biskop, prest) i Kristi Kirke. La oss be for hyrdetjenesten i dag:

L: For pave Frans og for bispekollegiet,
om visdom, vilje, kraft og nåde
til å være gode hyrder her på jorden.

L: For Kirkens og hyrdenes bevissthet
om ansvar for samfunnets og verdens utvikling.

L: Om god og oppsøkende kirkelig innsats
for dem som lider og selv ikke makter å søke Kirkens hjelp.

L: For vår biskop N., vår (sogne-)prest N.N.
og alle andre som gjør hyrdetjeneste her hos oss,
om nåde til å gjøre den gode hyrdes gjerning.

Gode Gud, barmhjertige Far
du som helliget N. i hans hyrdetjeneste,
hør våre bønner på hans forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Se i nåde til oss, Herre, og la oss på denne fest for den salige N. få hjelp ved det offer som du gav til soning for verdens synder. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Joh 21,17

Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær.

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, la de gaver vi har mottatt på festen for den salige N., bli oss til gavn i dette liv og føre oss frem til det evige. Ved Kristus, vår Herre.