Fellesmesser for Kirkens hyrder: For sjelesørgere (6)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 1. aug. 2017 kl. 23:38 av Mtande (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

6. For sjelesørgere

Inngangsvers

Jer 3,15

Jeg vil gi dere hyrder etter mitt hjerte,
og de skal røkte dere med innsikt og forstand.

Eller:

Dan 3, 84.87

Lov Herren, alle hans prester;
hellige og ydmyke av hjertet, lovpris Gud.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du fylte de salige (biskoper) N. og N. med sannhetens og kjærlighetens ånd, forat de skulle tjene ditt folk. Gi oss å følge deres forbilde, og send oss hjelp på deres forbønn. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Fra Jesus Kristus, den gode hyrde, hadde den hellige N. sitt hyrdeoppdrag som pave (biskop, prest) i Kristi Kirke. La oss be for hyrdetjenesten i dag:

L: For pave Frans og for bispekollegiet,
om visdom, vilje, kraft og nåde
til å være gode hyrder her på jorden.

L: For Kirkens og hyrdenes bevissthet
om ansvar for samfunnets og verdens utvikling.

L: Om god og oppsøkende kirkelig innsats
for dem som lider og selv ikke makter å søke Kirkens hjelp.

L: For vår biskop N., vår (sogne-)prest N.N.
og alle andre som gjør hyrdetjeneste her hos oss,
om nåde til å gjøre den gode hyrdes gjerning.

Gode Gud, barmhjertige Far
du som helliget N. i hans hyrdetjeneste,
hør våre bønner på hans forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot ditt folks offer. La den gave vi bringer til din ære og til minne om de salige N. og N., bli oss til evig frelse. Ved Kristus, vår Herre,

Kommunionsvers

Matt 20,28

Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenge for de mange.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine sakramenter på denne minnedag for dine hellige N. og N. og ber deg: La oss i den evige glede få eie det vi her på jorden feirer i de hellige handlinger. Ved Kristus, vår Herre.