Fellesmesser for hellige jomfruer (4)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Inngangsvers

Sal 148,12-14

Jomfruer skal love Herrens navn, for hans navn alene er opphøyet.
Hans herlighet er over himmel og jord.

Kirkebønn

Herre, gi oss din miskunn i stadig rikere monn, vi som feirer minnet om de salige jomfruer N. og N. La oss med dem få del i den evige glede. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære søstre og brødre i Kristus! Allerede i Johannes' åpenbaring blir jomfruene løftet frem som bilde på dem som har vært absolutt tro mot Kristus. La oss når vi nå minnes den salige jomfru N., be om å få visdom og styrke til å ta vare på troskapen mot Kristus:

L: For våre søstre og brødre rundt om i verden
som strever med å bevare sin kristne tro ubesudlet,
at de ved den salige N.s forbilde og på hennes forbønn
må forbli trofaste i deres forsett.

L: For våre verdslige maktutøvere og opinionspåvirkere,
at de må støtte et sunt og riktig forhold til familie, seksualitet og troskap,
og at de må verdsette noens totale vielse til Kristus.

L: For folk som føler seg ensomme og forlatte,
at livet må få god mening og bli rikt
når de minnes den salige N.

L: For dem som ved vigsel har gått inn i den særskilte jomfrustand,
at de må finne en rett plass i det kirkelige fellesskap.

Himmelske Far,
du gav den salige N. nåde til å holde fast ved sitt jomfruelige liv.
Se til oss og gi oss å følge i hennes gode fotspor.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, det er din herlighet vi forkynner ved å minnes de hellige jomfruer N. og N. Likesom deres fortjenester var deg til behag, la også vår tjeneste finne nåde hos deg. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 25,10

Brudgommen kom,
og de jomfruer som var rede,
gikk sammen med ham inn til bryllupsfesten.

Eller:

Joh 14, 21+23

Den som holder av meg, ham skal min Far ha kjær,
og vi vil komme og ta bolig hos ham.

Slutningsbønn

Herre, gi at det sakrament vi har tatt imot på festen for de salige jomfruer N. og N., må vekke og opplyse oss, så vi med årvåkenhet venter på din Sønn og får gå inn til hans bryllupsfest, han som lever og råder fra evighet til evighet.