Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For lærere og barneoppdragere

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

10. For lærere og barneoppdragere

Inngangsvers

Mark 10,14

La barna komme til meg, og vis dem ikke bort.
For Guds rike tilhører slike som dem, sier Herren.

Eller:

Inngangsvers

Matt 5,19

Den som følger budene i handling og i lære,
han skal regnes for stor i himlenes rike, sier Herren.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du gav din Kirke den salige N., for at han/hun skulle lære sin neste frelsens vei. Hjelp oss å følge Kristus, vår Mester og Lærer, så vi sammen med våre brødre når frem til deg. Ved ham, vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus. Vi er kalt til gjennom et hellig liv å bære frem et godt budskap om Gud. La oss be om nåde til å følge dette vårt kall:

L: At vi kristne i vårt forsøk på å etterfølge Kristus
må få hjelp ved den hellige (salige) N.s (og den hellige (salige) N.s) forbilde
og på hans (hennes, deres) forbønn.

L: At også staten og samfunnet ellers
må bli velsignet ved hellige menneskers liv og bønn.

L: For de syke og andre lidende,
om legedom og oppreisning
ved minnet om den hellige (salige) N. (og den hellige (salige) N.).

L: Om hellighet forbundet med klokskap og innsatsvilje,
også i vår menighet (vårt fellesskap).

Hellige Gud, himmelske Far,
du som helliget N. (og N.) til velsignelse for oss,
ta på hans (hennes, deres) forbønn imot våre bønner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot ditt folks offer til minne om dine hellige.
Gjør oss ved feiringen av dette mysterium til vitner om din kjærlighet.
Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Joh 8,12

Uten at dere vender om og blir som barn,
kommer dere slett ikke inn i himlenes rike, sier Herren.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 18,3

Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke;
han har det lys som fører ham til livet, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la denne nattverd hjelpe oss å etterligne dine hellige, så vi i tanke og gjerning øver nestekjærlighet og vitner om din sannhets lys. Ved Kristus, vår Herre.