Generelle forbønnsforslag fra Missale

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Den katolske kirkes messebok Missale har en rekke forslag til forbønner som kan benyttes i ulike sammenhenger. Disse tekstene kan brukes slik de står eller som inspirasjon til egne forbønner.

Det foreligger ingen tvang til å benytte seg av forslagene.

Nedenfor finnes enkelte av forbønnsformlene, slik de er formulert i messeboken.

Alminnelig formel

Forbønnsforslag

Høyt elskede brødre og søstre, la oss av hele vårt hjerte be til Gud, vår allmektige Far, som vil at alle mennesker skal bli frelst og finne sannheten.

L: For din hellige Kirke: At du, Herre, vil verne og styrke den.

L: For alle folk på jorden: At du, Herre, vil gi dem fred og enhet.

L: For alle som tynges av trengsler og nød: St du, Herre, vil lette deres byrder.

L: For oss selv og vår menighet: At du, Herre, vil ta imot oss alle, som et offer til din ære.

Gud, vår tilflukt og vår styrke, lytt til din Kirkes inderlige bønner. Du som er kilden til all godhet, gi oss det som vi tillitsfullt ber om. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Adventstiden

Forbønnsforslag

Høyt elskede brødre og søstre, i denne tid da vi venter på vår Herres Jesu Kristi komme, vil vi av hele vårt hjerte påkalle hans miskunn: At han som kom til verden for å forkynne Evangeliet for de fattige og lege de sønderknuste av hjertet, også i vår tid vil bringe frelse til alle.

L: At du vil gjeste din hellige Kirke og alltid holde den under ditt vern.

L: At du vil gi var pave, vår biskop og alle biskoper i verden Åndens nådegaver.

L: At du må verne oss og gi oss fred i våre dager.

L: At du må lede deres tanker som har makt iblant oss, til a følge din vilje, så de fremmer alles vel.

L: At du må helbrede sykdom, fordrive sult og trygge oss mot all trengsel.

L: At du i din miskunn vil befri alle som blir forfulgt.

L: At vi må vitne om din kjærlighet for alle mennesker og forbli i sannheten.

L: At du må finne oss våkne når du kommer.

Allmektige, evige Gud, du som frelser alle og ikke vil at noen skal fortapes, hør ditt folks bønner. La verden styres i fred etter din plan, og la din kirke få glede seg ved å tjene deg i trygghet. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Juletiden

Forbønnsforslag

Brødre og søstre, på denne dag da Gud, vår Frelser, har åpenbart sin godhet ved å bli menneske, vil vi bære frem våre ydmyke bønner for Gud, i tillit til hans miskunn.

L: For Guds kirke: At den i fullkommen glede må ta imot ham som den uplettede Jomfru unnfanget ved engelens ord og fødte på underfull vis.

L: For fremgang og fred i hele verden: At de goder vi mottar her i tiden, må bli oss til vekst for det evige liv.

L: For dem som tynges av sult, sykdom og ensomhet: At julens mysterium må gi dem lindrig på legeme og sjel.

L: For alle familier i vår menighet: At de ved å motta Kristus må lære å møte ham også i de fattige.

Herre, vår Gud, vi ber at hun som i sitt rene skjød fikk bære ham som er Gud og menneske, må bære våre bønner frem for deg. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Fastetiden (1)

Forbønnsforslag

Høyt elskede (brødre og søstre), til alle tider ber vi til Gud, vår far, men i denne fastetid vil vi på særlig vis våke med Kristus og bære våre bønner fram for Gud.

L: For hele det kristne folk: At det i denne hellige tid må finne rikere næring i hvert ord som går ut av din munn.

L: For hele verden: At den må finne enhet og fred, så våre dager i sannhet blir en nådens og fredens tid.

L: For synderne og de likegyldige: At de i denne nådens tid må vende tilbake til deg, Herre.

L: For oss selv: At du, Herre, må gi oss oppriktig anger over våre synder.

Herre, vi bønnfaller deg: Gi at ditt folk av hele sitt hjerte omvender seg til deg, så det av din miskunn får motta hva det ber deg om. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Fastetiden (2)

Forbønnsforslag

Høyt elskede, nå da påskens høytid nærmer seg, vil vi av fullt hjerte påkalle Herren, så vi alle og hele verden får rikere del i dette hellige mysterium.

L: At du vil ha hele ditt folk vokse i tro og innsikt gjennom feiringen av den kommende høytid.

L: At alle nødlidende folk må få hjelp, så fred og trygghet kan råde over alt.

L: At alle ulykkelige og motløse må styrkes av din nåde.

L: At vi alle må lære av fasten å gi avkall på goder til beste for de fattige.

Herre, ha miskunn med din bedende Kirke og se i nåde til alle som bøyer seg for deg. Hold under ditt vern alle troende som du gir del i de guddommelige mysterier. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Påsketiden

Forbønnsforslag

Brødre og søstre, i vår påskeglede vil vi be til Gud om at han som nådig hørte sin elskede Sønns bønner, vil se også til vår ringhet.

L: For Kirkens hyrder: At de med troskap må styre den hjord som den gode Hyrde har betrodd dem.

L: For hele verden: At den må glede seg i den fred som Kristus har skjenket den.

L: For våre lidende brødre og søstre: At deres sorg må vendes til den glede som ingen kan ta fra dem.

L: For vår menighet: At den frimodig må vitne om Kristi oppstandelse.

Gud, du kjenner vår nød og vet hva vi trenger. Lytt til våre bønner, og gi oss det vi tillitsfullt ber om. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Det alminnelige kirkeår (1)

Forbønnsforslag

Høyt elskede (brødre og søstre), vi er samlet for å takke vår Gud for hans velgjerninger. Måtte han lære oss å be slik det er ham verdig. La oss be:

L: Velsign vår pave Frans, vår biskop Bernt, hele presteskapet og det folk det har ansvaret for å styre.

L: Hold din hånd over alle som har myndighet i samfunnet og ansvar for det felles gode.

L: Trøst og styrk alle som er atskilt fra sine kjære.

L: Velsign, Herre, oss alle som i tro og gudsfrykt er samlet i dette hellige hus.

Herre, la din Kirkes bønner nå fram for ditt åsyn, og gi den det den tillitsfullt ber om. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Det alminnelige kirkeår (2)

Forbønnsforslag

Høyt elskede brødre og søstre, vi er kommet hit for å feire vår gjenløsnings mysterier. La oss be den allmektige Gud at hele verden må få ny kraft fra disse livets og nådens kilder.

L: For alle som har viet seg til deg, Gud: At de med din hjelp må holde fast ved sitt forsett.

L: For fred mellom nasjonene: At strid må opphøre, så folkene av et fritt hjerte kan tjene deg, Herre.

L: For de gamle, ensomme og syke: At vi må evne å styrke dem ved vår omsorg.

L: For oss som er samlet her: At vi forstår å bruke de goder du, Gud, uten opphør skjenker oss her på jorden, slik at vi gjennom dem holder fast ved de evige goder.

Herre, vi bønnfaller deg: La din nåde være med ditt folk, så det av din gavmildhet får hva det tillitsfullt ber om i Den Hellige Ånd. Ved Kristus, vår Herre. Amen.