Herre, la din miskunn hvile over oss, for til deg setter vi vår lit (AH118)