Herren er trofast i sine ord, hellig i all sin gjerning (AH122)