Forskjell mellom versjoner av «Herrens åpenbaring (6. januar)»

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
m (Forbønner)
m (Lagt inn musikkforslag)
Linje 118: Linje 118:
  
 
== Utsendelse ==
 
== Utsendelse ==
 +
 +
= Musikkforslag =
 +
* Gradualsalme:
 +
** [[For deg skal alle folkeslag bøye kne (AH110)]]
 +
** [[Alle jordens konger skal bøye seg for ham, alle folkeslag skal tjene ham (AH102)]]
  
 
[[Kategori:Høytid]]
 
[[Kategori:Høytid]]

Revisjonen fra 1. nov. 2019 kl. 19:10

Fra www.katolsk.no: Epifania Domini

Denne høytiden har en vigilie.
Høytiden for Herrens åpenbaring feires i Oslo katolske bispedømme og i Trondheim stift 6. januar. I Tromsø stift feires høytiden søndag mellom 2. og 8. januar.

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Mal 3,1; 1 Krøn 29,12

Se, Herren som skal herske, kommer.
Kongsmakt er i hans hånd, og kraft og velde.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, på denne dag lot du stjernen vise vei til din enbårne Sønn og åpenbarte ham for folkeslagene. Før i din nåde oss som allerede kjenner deg ved troen, helt inn i din herlighets glans. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 60,1–6
Herrens herlighet går opp over deg

Reis deg i stråleglans! For nå kommer ditt lys, Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, det er stummende mørkt over folkene. Men over deg stråler Herren frem, hans herlighet åpenbares over deg.

Mot ditt lys skal folkeslag vandre, konger skal gå imot din solrenningsglans. Løft dine øyne og se deg om! De samler seg alle og kommer til deg. Dine sønner kommer langt bortefra, dine døtre blir båret på armen.

Da skal du se det og stråle av glede, hjertet skal skjelve og vide seg ut. For havets rikdom strømmer imot deg, folkenes skatter kommer til deg. Et mylder av kameler dekker landet, kamelfoler fra Midjan og Efa. Der kommer alle fra Saba, gull og røkelse fører de med seg. Med glede forkynner de Herrens pris.

Responsoriesalme

Sal 72 (71),2. 7–8. 10–11. 12–13

Omkved: For ham skal alle folkeslag bøye kne.

Gud, gi Kongen din rett,
Kongesønnen din rettferd,
så han dømmer ditt folk rettferdig
og dine ringe med rett.

I hans dager skal rettferd blomstre,
og fred skal råde til evig tid.
Fra hav til hav skal han herske,
fra floden til jordens ende.

Fra Tarsis og de fjerne strender ofrer kongene ham gaver,
folk fra østen svarer skatt.
Alle konger skal bøye seg for ham,
alle folkene være hans tjenere.

Han frir den fattige ut av den mektiges hånd,
den ringe som savner en hjelper.
Han sparer de små og ringe
og frelser den fattiges sjel.

2. lesning

Ef 3,2–3a.5–6
Det er nå blitt åpenbart at hedningene har del i arven og Løftet

Brødre, dere er neppe uvitende om hvordan Gud i sin nåde har betrodd meg en særlig oppgave overfor dere, og hvordan han ved en åpenbaring gav meg innsikt i Mysteriet – det som tidligere tiders mennesker aldri har fått kjennskap til, slik som det nå ved Ånden er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter: At hedningene, gjennom Kristus Jesus og ved hans Evangelium, har del i arven, hører med til det samme legeme og har del i Løftet.

Halleluja

Matt 2,2

Halleluja. Vi har sett hans stjerne i Østen,
og kommer med gaver for å tilbe Herren. Halleluja.

Evangelium

Matt 2,1–12
Vi er kommet fra Østen for å tilbe kongen

Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes’ dager, kom noen stjernetydere fra landene i øst til Jerusalem. De spurte: «Hvor er den jødenes konge som nettopp er født? For vi har sett hans stjerne i Østen, og er kommet for å hylle ham.»

Da dette kom kong Herodes for øre, ble han meget urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle yppersteprestene og folkets lovkyndige og spurte dem ut om hvor Messias skulle fødes.

De svarte: «I Betlehem i Judea; for så står det skrevet hos profeten: ‘Og du Betlehem i Juda land, du er langt fra den ringeste blant Judas fyrster; for fra deg skal det utgå en høvding, en hyrde for mitt folk Israel.’» Da kalte Herodes stjernetyderne til seg i all hemmelighet, spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg, og sendte dem til Betlehem med ordene: «Gå av sted og forhør dere nøye om barnet, og så snart dere har funnet det, send meg bud, slik at også jeg kan komme og hylle det.» De lyttet til kongens ord og drog av sted.

Og se, stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem, inntil den stanset like over stedet hvor barnet var. Da de så stjernen, ble de jublende glade. Og de trådte inn i huset og fikk se barnet og dets mor Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Derpå åpnet de for sine skatter og bar frem gaver til ham, gull og røkelse og myrra.

Men da de i drømme var blitt varslet om ikke å vende tilbake til Herodes, tok de en annen vei tilbake til sitt land.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! I vår tradisjon føyer høytiden for Herrens åpenbaring seg til høytiden for hans fødsel. La oss på denne andre store høytidsdag be til Kristus for alle folkeslag og -grupper:

L: For kirkene under fjerne himmelstrøk,
at de sammen med oss må finne styrke
ved å betrakte Kristus som ble lagt i en krybbe.

L: For dem med makt og myndighet
som mangler respekt for barns verdighet som mennesker
– om bot og omvendelse.

L: For alle som strever med å finne veien til Gud,
om at de må få lys og hjelp på veien
slik stjernetyderne fra landene i øst fikk det.

L: For de troende på dette sted,
om iver for misjonens fremme.

L: (Om at fortellingene om deg, Jesus, og dine hellige
må inspirere våre minste til å elske alle barn i hele verden.)

Gode Gud, himmelske Far,
du som lot stjernen vise vei til Betlehem,
før oss alltid nærmere din Sønn.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Allmektige evige Gud, ved de tre vise menn åpenbarte du din Sønn som jødenes konge og verdens Frelser. Hør i dag din Kirkes bønner for en verden som i nød trenger din frelse og nåde.

L: Vi ber for pave Frans og alle Kirkens biskoper. At de, som apostlenes etterfølgere leder ditt folk, alltid må forkynne Jesu komme til verden.

L: Vi ber for fred i Midt-Østen. At terrorisme og urettferdighet må ta slutt, og at jøder, kristne og muslimer søker sammen i forståelse og respekt.

L: Vi ber for alle som lider på kropp, sjel eller sinn. At de må finne styrke og håp i Herrens komme, og at vi alle må bidra med det vi kan, slik at de får den hjelpen de trenger.

L: Vi ber for Kirkens misjonsvirksomhet og re-evangelisering. At alle som er engasjert i å spre det Glade Budskap må finne inspirasjon i de vise menns søken etter Herren.

L: Vi ber for våre avdøde, hvis tro du alene kjenner. At de som her på jorden vendte om og trodde på Evangeliet, for alltid i himmelen får skue livets opphav og mål.

Himmelske Far, vi setter all vår lit til ditt forsyn og nåde, for ingenting er skjult for deg. Hør våre bønner, og ved Den Hellige Ånd styrk oss i vår tro og i vårt fellesskap. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til din Kirkes gaver. Med dem frembærer vi ikke lenger gull, røkelse og myrra, men ham som vi forkynner, ofrer og mottar gjennom disse gaver, Jesus Kristus, som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Prefasjon for Herrens Åpenbaring
Kristus, et lys for alle folkeslag

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
For i dag har du åpenbart vår frelses mysterium
i Kristus til et lys for folkeslagene,
og fordi han viste seg i vår dødelige natur,
har du gjenreist oss ved glansen av hans udødelighet.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Matt 2,2

Vi har sett hans stjerne i Østen,
og kommer med gaver for å tilbe Herren.

Slutningsbønn

Herre, la ditt lys skinne for oss, så vi med rent blikk kan se, og med rett sinnelag gripe det mysterium som du i din godhet gir oss del i. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Musikkforslag