Kategori:Adoremus

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 13. aug. 2009 kl. 08:46 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Ny side: Det katolske ungdomsforbundet [http://www.nuk.no/ Norges Unge Katolikker] ga i 2008 ut sangboken ''Adoremus'' (ISBN 978-82-997888-0-9). I redaksjonen satt Kristine Dingstad, Helene Fongen, ...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Det katolske ungdomsforbundet Norges Unge Katolikker ga i 2008 ut sangboken Adoremus (ISBN 978-82-997888-0-9). I redaksjonen satt Kristine Dingstad, Helene Fongen, Konrad Tywoniuk og Heidi Øyma.

Sangboken var en etterfølger til ungdomsforbundets tidligere sangbok Jubilate fra 1993.

Hilsen fra biskopene

Lovsyng Herren, for han er god, evig varer hans miskunn! (Salme 136,1)

Helt fra begynnelsen av har de kristne vært et syngende folk – og slik har det fortsatt like til i dag. Også ungdomsarbeidet i Norge har en lang musikalsk tradisjon. Norges Unge Katolikkers forrige sangbok, Jubilate, var en frukt av den musikalske aktiviteten i Kirken i Norge på 70- og 80-tallet. For mange ble bruken av musikk en viktig inngangsport til en dypere forståelse og opplevelse av liturgien. I dag er det fortsatt slik – selv om nye tider har ført med seg ny musikk. Når NUK nå utgir en ny og utvidet sangbok, Adoremus, er den i sin tur en frukt av aktiv musikkbruk på leirer og i menigheter. På sin side skal Adoremus også være til hjelp for å styrke denne aktiviteten.

Den nye sangboken har en del særtrekk. Den inneholder et stort spenn i stilarter, noe som er helt i tråd med Kirkens vesen – Kirken er katolsk og skal romme et mangfold av uttrykksformer. Dernest har sangbokkomiteen benyttet mange ulike kilder til musikken. Mye kommer fra andre kristne kirkesamfunn.

At vi kan trekke veksler på det, er en økumenisk håndsrekning fra andre kristne til oss. Sangene har også en stor tekstlig spennvidde fra det helt enkle, lovsangspregede, til det mer kompliserte. Men enkelhet trenger ikke bety dårlig teologi. Dette har sangbokkomiteen vært seg bevisst i arbeidet og sørget for teologisk kvalitetssjekk av tekstmaterialet.

En forskjell i forhold til Jubilate er at Adoremus inneholder mange flere sanger for barn. Det er ikke en ren ungdomssangbok, men en sangbok både for barn og unge. Dette gjør at den kan få flere bruksområder og være til enda større nytte for menighetene.

Musikk brukt i liturgien er ikke et mål, men et middel. Den skal ikke trekke oppmerksomheten mot seg selv, men være en hjelp i bønnen og trosformidlingen. God liturgisk musikk hjelper til å fokusere på Gud. Vi håper utgivelsen av Adoremus vil bidra til fremdeles høy liturgisk bevissthet og hjelpe mange i utviklingen av deres bønne- og trosliv.

Når Norges Unge Katolikker nå utgir en ny sangbok, har de gjort hele Kirken i Norge en stor tjeneste. Vi takker for dette og oppfordrer menigheter, skoler og andre til flittig bruk av det nye hjelpemiddelet vi har fått.

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. av Oslo
Biskop Georg Müller SS. CC. av Trondheim
Bispedømmeadministrator av Tromsø stift, msgr. Torbjørn Olsen

Forord

Adoremus er Norges Unge Katolikkers sangbok for barn og unge. Etter tre år med forberedelser utgis nå boken som en arvtager etter Jubilate og gjenspeiler en ung kirke som stadig fornyes og søker til sine røtter.

Sangene i boken er hentet fra ymse kilder: lovsanger fra andre kristne miljøer, sanger fra katolske miljøer i utlandet, sanger som brukes av katolske klostre og fellesskap, sanger sunget på Verdensungdomsdagene og mange flere. Vi håper vi har greid å bevare en god balanse mellom de forskjellige sjangrene, slik at man kan finne sanger til enhver anledning med en enkel og sangbar note.

Adoremus er ment å være et nyttig verktøy i det katolske barne- og ungdomsarbeidet og er derfor tilrettelagt på en lett og oversiktelig måte. Boken er delt opp i følgende deler: I) liturgi, II) sanger fra Taizé, III) øvrige sanger og salmer som er plassert alfabetisk etter tittel. Den første delen består av messens gang, melodier til de faste messedeler, Fader Vår, Halleluja og forbønnssvar.

  • I tillegg til denne oppdelingen finnes det også et temaregister bak i boken, samt forslag til sanger som passer godt til spesielle liturgiske sammenhenger (for eksempel sakramentsandakt, offertorium og messens utgang). Disse kan være nyttige å se på når man skal forberede ungdomsmesser eller andakter.
  • Som et hjelpemiddel til katekeseundervisningen, for barnegrupper og til barne- og familiemesser, har vi også et eget register over alle barnesangene som finnes i Adoremus samt en liste over sanger som også passer for barn og godt kan synges av dem.
  • Bakerst i boken kan man finne en alfabetisk oversikt over alle sangene og et akkordskjema for gitar.

Vi håper at Adoremus blir en inspirasjon til bønn og sang i hele Den katolske kirke i Norge!

Be for oss, hellig Olav!

Sangbokkomiteen i NUK
Sommeren 2008

Underkategorier

Denne kategorien har kun følgende underkategori.

Sider i kategorien «Adoremus»

Under vises 200 av totalt 294 sider som befinner seg i denne kategorien.

(forrige side) (neste side)
(forrige side) (neste side)