Kategori:Kirkeåret

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Kirkeårets liturgiske tekster på dette nettstedet er hentet fra Messeboken (St. Olav Forlag, 1985) som igjen har hentet materiale fra alterboken, Norsk Missale (St. Olav Forlag, 1982). Lesningstekstene med tilhørende omkved, mellomvers og allelujavers er føyet til i henhold til Ordo Lectionum Missae, 1981 – og dessuten noen av våre mest brukte tekster og bønner.

I helgenkalenderen har en del norske og nordiske helgener fått sin plass i henhold til vedtak i Nordisk Bispekonferanse (1970, 1981 og 2007). I tillegg har vi tatt Hl. Hallvard, Hl. Sunniva og Hl. Svithun med i kalenderen.

Bibelsitatene er tatt fra følgende utgaver:

  • Bibelselskapets reviderte utgave av 1930
  • Bibelselskapets nyoversettelse av 1978
  • NT i oversettelse ved Erik Gunnes (St. Olav Forlag, 1968)
  • Bibelselskapets nye utgave av "De deuterokanoniske bøker" (De apokryfiske bøker)
  • Norske Tidebønner, Oslo 1982 (for salmenes vedkommende)
  • Tidebønnene i 4 bind (for kirkebønner til de nye helgener)

Referansenumre og tekst er justert i samsvar med 3. utgave av Missale Romanum (2002).

Vi skylder en stor takk til Solange Denais for det enorme arbeid hun har nedlagt i forbindelse med å gjøre disse tekstene tilgjengelige for dette nettstedet.