Liturgisk ressursbank:Opphavsrett

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Dette nettstedet inneholder både fritt materiale og slikt som er beskyttet av opphavsrett, som vi derfor ikke kan publisere på Internett.

  • Materialet i salmebøkene er kun tigjengelig der vernetiden er utløpt eller er tillatt publisert av rettighetshaver:
  1. Vernetiden er utløpt: Åndsverk er iflg. åndsverkloven vernet i 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår (skribenter, komponister etc). Etter at vernetiden er utløpt kan opphavsrettslig beskyttet materiale fritt brukes.
  2. Tillatelse til publisering: Vi er i kontinuerlig kontakt med nålevende komponister og tekstforfattere for å innhente tillatelse til publisering av deres materiale. Der slik tillatelse er gitt vil det fremgå på diskusjonssiden til den aktuelle opphavsrettsmannens kategori. Eksempel: Wolfgang Plagge.

Ta kontakt med Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme dersom du trenger adgang til å redigere artikler på, eller har andre spørsmål om, dette nettstedet.