Forskjell mellom versjoner av «Messe i en tid med pandemi»

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny messe)
 
m (Mtande flyttet siden Pandemi til Messe i en tid med pandemi)
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 23. apr. 2020 kl. 14:30

Messe i en tid med pandemi

Gudstjeneste- og sakramentskongregasjonen i Vatikanet utarbeidet 30. mars 2020, midt i Covid-19-andemien, en særskilt messe som kan feires for å bønnfalle Gud om pandemiens ende. Den kan feires på alle dager unntatt høytidsdager, søndagene i advent, faste- og påsketiden, dager innenfor påskeoktaven, allesjelers dag, askeonsdag og hverdager i den stille uke (jf. Generell orientering om Missale Romanum, nr. 374), så lenge pandemien varer.

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Jes 53,4

Sannelig, våre sykdommer tok han på seg,
våre smerter bar han.

Kirkebønn

Allmektige evige Gud, vårt eneste vern i all fare, du som lytter til de bønner dine barn i tro legger frem for deg i sine prøvelser, vi ber deg, vær oss nådig i din godhet, gi de avdøde den evige hvile, de gråtende trøst, de syke helbred og de døende fred.

Gi styrke til helsearbeiderne og visdom til våre myndigheter.

Hjelp oss å vise godhet mot alle, så vi sammen kan ære ditt hellige navn. Ved vår Herre …

Lesning

Klag 3,17–26
Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren

Du har tatt freden fra meg, jeg har glemt hva det gode er. Jeg sa: Min ære har gått tapt, jeg håper ikke lenger på Herren. Tenk på min nød og hjemløshet. De er malurt og gift. Jeg tenker på det hele tiden, min sjel er nedtrykt. Men én ting legger jeg meg på hjertet, og dette gir meg håp: Herren er nådig, vi går ikke til grunne.

Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Jeg sier: Herren er min del, jeg setter mitt håp til ham. Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren.

Responsoriesalme

Sal 80 (79), 2ac og 3ac. 5-7 (℞.: 4b)

Omkved: Herre, la ditt ansikt lyse så vi blir frelst!

Lytt, du Israels hyrde, Du som troner over kjerubene, strål frem! Vekk din kraft, kom oss til hjelp!

Gud Herre Sebaot, hvor lenge skal du svare folkets bønn med rykende vrede? Tårebrød gir du dem å spise, og tårer må de drikke til overmål. Du lar naboene våre slåss om oss, fiendene spotter oss.

Eller:

Lesning

Rom 8,31b–39
Hverken død eller liv skal kunne skille oss

Brøde og søstre, er Gud for oss, hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?

Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss.

Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet:

For din skyld drepes vi dagen lang,
vi regnes som slaktesauer.

Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Responsoriesalme

Sal 123 (122), 1. 2 (℞.: 3a eller 2cd)

Omkved: Vær nådig mot oss, Herre, vær nådig. Eller:
Våre øyne følger Herren vår Gud helt til han viser oss nåde.

Til deg løfter jeg mine øyne, du som troner i himmelen.

Som tjeneres øyne følger herrenes hånd, som tjenestekvinnens øyne følger husfruens hånd, slik følger våre øyne Herren vår Gud helt til han viser oss nåde.

Evangelievers

2 Kor 1,3b–4a

Lovet være den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst! Han trøster oss i all vår nød.

Evangelium

Mark 4, 35-41
Hvem er han? Både vind og sjø adlyder ham!

Samme dag, da det ble kveld, sa Jesus til sine disipler: «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» De lot folkemengden bli igjen og tok ham med seg i båten der han satt. Også andre båter fulgte med.

Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo inn i båten så den holdt på å fylles.

Jesus lå og sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham: «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?»

Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen: «Stille! Vær rolig!» Vinden la seg, og det ble blikk stille.

Så sa han til dem: «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» Og de ble grepet av stor frykt og sa til hverandre: «Hvem er han? Både vind og sjø adlyder ham!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Kjære troende! Koronapandemien rammer mange mennesker i vårt land og i hele verden. La oss bønnfalle den allmektige og kjærlige Gud om å gjøre ende på pandemien og komme oss til hjelp i vår nød:

L: Om at Kirken,
kalt til å forkynne Guds allmakt og kjærlighet,
trofast må vitne om Kristus for alle mennesker.

L: For dem som er smittet av koronaviruset,
om kraft og motstand i egen kropp til å stå imot smitten,
og om helbred, håp og glede i prøvelsens stund.

L: For dem som er i karantene eller isolasjon,
og for dem som ikke får være sammen med sine nærmeste,
om mot og utholdenhet i denne tid.

L: For pårørende av alle koronarammede,
om oppmuntring og hjelp i deres vanskelige situasjon.

L: For helsepersonell,
om kraft og styrke i deres store tjeneste for så mange mennesker.

L: For alle som har fått problemer med arbeid eller skolegang,
næringsvirksomhet eller økonomi,
at de må oppleve og vise solidaritet.

L: For myndighetene i alle land og for de helsefaglige ledere,
om visdom og mot til å fatte riktige beslutninger.

Allmektige og barmhjertige Gud,
du har makt til å hjelpe oss selv i de verste sykdomskatastrofer.
Gjør en ende på pandemien vi lider under
og la oss få kjenne den omsorg din Sønn viste for de syke og lidende.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver som vi i disse trengselens dager bærer frem for deg. Vi ber deg, forvandle dem ved din allmakt så de blir en kilde til helbred og fred. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Den eukaristiske bønn

Kommunionsvers

Matt 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder,
og jeg vil gi dere hvile, sier Herren.

Slutningsbønn

Gud, fra deg har vi mottatt det evige livs legemiddel. Vi ber deg, gi at vi gjennom dette sakrament må fryde oss over fylden av din himmelske legedom. Ved Kristus, vår Herre.

Bønn over folket

Gud, du som verner dem som håper på deg, velsign, frels og beskytt ditt folk. Led det, slik at det fritt fra synd og uten frykt for fienden alltid må forbli i din kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse