Nådig og barmhjertig er Herren, langmodig og rik på miskunn I (AH157)