Blindveisider

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Følgende sider lenker ikke til andre sider på Liturgisk ressursbank.

Nedenfor vises opptil 250 resultater fra og med nummer 251 til og med nummer 500.

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Der skinner et lys (JUB221)
 2. Der staar blandt roser (RK154, v1)
 3. Der staar blandt roser (RK154, v2)
 4. Det er Gud som har satt mot i oss (A102)
 5. Det er godt (A101)
 6. Det er godt å prise Herren (LH043)
 7. Det er godt å være stille (LH044)
 8. Det er i deg (A103)
 9. Det er i dei mørkaste timar (LH413)
 10. Det er makt i de foldede hender (A104)
 11. Det er så nær (JUB222)
 12. Det hev ei rosa sprunge (LH377)
 13. Det kimer nu til julefest (LH384)
 14. Det lauretanske litani (RK055, v1)
 15. Det lauretanske litani (RK055, v2)
 16. Det lid med natta (LH364)
 17. Det lyser i stille grender (LH397)
 18. Det nye liv i Kristus (prefasjon)
 19. Det skjer et under i verden (LH780)
 20. Det var i aarle paaskegry (RK124)
 21. Det vil alltid (JUB223)
 22. Dette er dagen (JUB224)
 23. Dette er dagen som Gud har gjort (A105)
 24. Dette er dagen som Herren har gjort, en dag til fryd og glede (AH105)
 25. Dette er dagen som Herren har gjort (LH045)
 26. Dette er dagen som Herren har gjort (LH046)
 27. Dette er dagen som Herren har gjort (LH677)
 28. Dette er den ætt (LH047)
 29. Dette er den ætt (LH048)
 30. Dette er den ætt som søker Herren (AH106)
 31. Dette er mitt bud (JUB225)
 32. Dig hilser vi (RK091)
 33. Din dyre ihukommelse (LH329)
 34. Din kjærlighet (A106)
 35. Dine hender (JUB226)
 36. Dine hender er fulle av blomster (A107)
 37. Dine hender er fulle av blomster (LH740)
 38. Ditt fotefar me ser (LH295)
 39. Ditt fotefar me ser i fjell og dalar (K74LH82)
 40. Ditt hjerte (A108)
 41. Ditt skaparljos i stjernor bur (LH349)
 42. Djupaste mørker ligg over jord (LH584)
 43. Dominikus, vår venn og bror (LH635)
 44. Domsbasunen (RK083)
 45. Dona la pace (A035)
 46. Dona la pace Signore (JUB227)
 47. Dona nobis pacem 1 (JUB228)
 48. Dona nobis pacem 2 (JUB229)
 49. Dona nobis pacem 3 (JUB230)
 50. Down in Adoration Falling (A109)
 51. Du, som Herrens aasyn skuer (RK169, v1)
 52. Du, som Herrens aasyn skuer (RK169, v2)
 53. Du, som alverdens frelser er (RK171)
 54. Du Far og Herre, du som rår (A111)
 55. Du Gud, som styrer stjerneher (LH685)
 56. Du eine, sanne offerlam (K74LH69A)
 57. Du eine, sanne offerlam (K74LH69B)
 58. Du er Herren som gjør underverk. Alleluia, alleluia (AH107)
 59. Du er Herren som gjør underverk (LH049)
 60. Du er prest til evig tid (LH050)
 61. Du er underveis (JUB231)
 62. Du er vår Fader (A110)
 63. Du folk i Hellig Olavs hjem (LH622)
 64. Du ga meg et ansvar (JUB232)
 65. Du ga meg et ansvar (LH774)
 66. Du gav deg en kveld til oss (LH464)
 67. Du kilde til all jordens hell (LH337)
 68. Du lyser, høge martyrdrott (LH587)
 69. Du lysets giver som med prakt (LH683)
 70. Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn (AH108)
 71. Du lærer meg livets vei (LH051)
 72. Du opnar, vår evige Fader (K74LH54)
 73. Du oppstandne Frelser (LH277)
 74. Du seierherre (RK174)
 75. Du som Anden overskygde (LH604)
 76. Du som Herrens åsyn skuer (K74LH88)
 77. Du som er veien (JUB233)
 78. Du som gav oss liv (JUB234)
 79. Du som låg i natti seine (LH440)
 80. Du som veien er og livet (LH340)
 81. Du søv under himlens stjerner (LH667)
 82. Du tømmermann av Davids ætt (LH601)
 83. Du vår Far i Himmelen (JUB121)
 84. Du være lovet, Jesus Krist (LH376)
 85. Du åpner din hånd (LH052)
 86. Duen kom til vår jord (LH766)
 87. Då Jesus frå mor si skulle gå (LH434)
 88. Då han eiter, gift og galle (LH619)
 89. Døyparen stend ved Jordans strand (LH608)
 90. Ecce panis (LH525)
 91. Efter forvandlingen (RK016, 2. messe)
 92. Efter forvandlingen (RK026, 3. messe)
 93. Efter forvandlingen (RK035, 4. messe)
 94. Efter forvandlingen (RK044, 5. messe)
 95. Eg er berre doggdropen (JUB235)
 96. Eg er ein gjest i verda (LH817)
 97. Eg hev ei tenesta stor for Gud (LH664)
 98. Eg lyfter augo mine (LH324)
 99. Eg ser (JUB236)
 100. Eg ser deg, Gud (LH320)
 101. Eg skulle gjerne vilja tru (JUB237)
 102. Eg veit i himmerik ei borg (LH807)
 103. Ei for å tjenes Herren kom (LH783)
 104. Ei om rigdom (RK185)
 105. Ei staar min hu (RK186)
 106. Ein fin liten blome (JUB238)
 107. Ein fin liten blome (LH759)
 108. Ein heimstad hev Herren (K74LH72)
 109. Ein heimstad hev Herren for folket sitt bygt (LH540)
 110. Ein heimstad hev Herren for folket sitt bygt (LH541)
 111. Ein skare dreg (JUB239)
 112. Ekteskapets verdighet (prefasjon)
 113. Elí, Elí, lemá sabakhtáni (LH141)
 114. En Frelser er oss født i dag (AH109)
 115. En dag skal Herrens skaperdrømmer møte (LH821)
 116. En dag skal Herrens skaperdrømmer møte (LH822)
 117. En elv med mange armer (LH053)
 118. En elv med mange armer (LH054)
 119. En engel til Maria kom (LH580)
 120. En frelser er oss født i dag (LH055)
 121. En frelser er oss født i dag (LH056)
 122. En krybbe var vuggen (A112)
 123. En ny befaling (JUB240)
 124. En torden i det stille (JUB241)
 125. Engang skal mørket vike (LH823)
 126. Englene på våre marker (LH378)
 127. Et barn er født i Betlehem (A113)
 128. Et barn er født i Betlehem (LH368)
 129. Et barn er født i Betlehem (LH369)
 130. Et barn er født i Betlehem (LH370)
 131. Et herlig håp gav du dem som gråt (LH634)
 132. Et lite barn så lystelig (LH375)
 133. Et liv viet til Gud - et tegn på Guds rike (prefasjon)
 134. Et lys er gått opp (LH057)
 135. Ethvert dit ord (RK178)
 136. Eukaristisk bønn I
 137. Eukaristisk bønn II
 138. Eukaristisk bønn III
 139. Eukaristisk bønn II (prefasjon)
 140. Eukaristisk bønn IV
 141. Eukaristisk bønn IV (prefasjon)
 142. Every Move I Make (A114)
 143. Fader, Du (RK106)
 144. Fader, Sønn og Hellig Ånd (A116)
 145. Fader, dig ske tak og pris (RK192)
 146. Fader, du har skapt meg (A115)
 147. Fader, du kan (RK183)
 148. Fader, i dine hender (LH058)
 149. Fader, i dine hender (LH059)
 150. Fader, vi elsker deg (A117)
 151. Fader vår (A008)
 152. Fader vår (A009)
 153. Fader vår (A010)
 154. Fader vår (A011)
 155. Fadervår III (LH029)
 156. Fadervår II (LH028)
 157. Fadervår IV (LH030)
 158. Fadervår VI (LH032)
 159. Fadervår V (LH031)
 160. Fager kveldssol smiler (LH706)
 161. Fagert er landet du oss gav (LH722)
 162. Fall til ro (A118)
 163. Fall til ro (JUB242)
 164. Far, verden, farvel (LH656)
 165. Farao nådde oss like ved stranden (LH498)
 166. Fast skal min daapspagt (RK195)
 167. Fast skal min dåpspakt alltid stå (K74LH73)
 168. Fast skal min dåpspakt evig stå (LH534)
 169. Fastens frukter (prefasjon)
 170. Fastetidens åndelig mening (prefasjon)
 171. Father, we adore you (JUB243)
 172. Fellesmesser for hellige menn og kvinner (1)
 173. Fellesmesser for hellige menn og kvinner (2)
 174. Fellesmesser for hellige menn og kvinner (3)
 175. Fellesmesser for hellige menn og kvinner (4)
 176. Fellesmesser for hellige menn og kvinner (5)
 177. Fellesmesser for hellige menn og kvinner (6)
 178. Fellesmesser for kirkevigsel (A)
 179. Fellesmesser for kirkevigsel (B)
 180. Folkefrelsar, til oss kom (LH348)
 181. For Kristi ævegåvor (LH585)
 182. For alle barn som ikke har en seng å sove i (LH735)
 183. For alle helgner (A119)
 184. For alle helgner (LH648)
 185. For alle helgner (LH649)
 186. For alle helgner som til døden tro (K74LH50)
 187. For deg skal alle folkeslag bøye kne (AH110)
 188. For dine himlers stjerneprakt (K74LH18)
 189. For dine himlers stjerneprakt (LH350)
 190. For englenes åsyn (LH060)
 191. For ham skal alle folkeslag bøye kne (LH061)
 192. For Ånden og Bruden (A120)
 193. Forbarm deg over jordens barn (LH326)
 194. Forbønnsforslag (NN)
 195. Forbønnsforslag (OKB)
 196. Forbønnssvar (A020)
 197. Forbønnssvar (A021)
 198. Forbønnssvar (A022)
 199. Forbønnssvar (A023)
 200. Forbønnssvar (A024)
 201. Forklarelsens mysterium (prefasjon)
 202. Forkynn hans under (LH062)
 203. Forkynnelse av Kristi mysterium (prefasjon)
 204. Forløperens misjon (prefasjon)
 205. Forventningen om Kristi første og annet komme (prefasjon)
 206. Fra det jordiske liv til den himmelske herlighet (prefasjon)
 207. Fra dypet roper jeg til deg (LH063)
 208. Fra dypet roper jeg til deg (LH064)
 209. Fra dypet stiger vår takk (A121)
 210. Fra dypet stiger vår takk (JUB244)
 211. Fra fjord og fjære (LH391)
 212. Fra himlen høyt kom Gabriel (LH605)
 213. Fra himlen kom den Helligånd (LH520)
 214. Fred være med deg (JUB245)
 215. Fredssang (JUB246)
 216. Frels oss, Herre (LH595)
 217. Frels oss ved din fødsel (LH274)
 218. Frels oss ved din oppstandelse (LH276)
 219. Frelsen ved Kristi lydighet (prefasjon)
 220. Frelsen ved Kristus (prefasjon)
 221. Frelsens historie (prefasjon)
 222. Frelsens kalk vil jeg løfte (LH065)
 223. Frelsens mysterium (prefasjon)
 224. Frelsens mysterium i Kristus (prefasjon)
 225. Fryd deg, du Kristi brud (LH355)
 226. Fryd deg, du himmeldronning prud (K74LH77)
 227. Fryd deg, du himmeldronning prud (LH551)
 228. Fryd dig (RK125)
 229. Fryd over jord (LH379)
 230. Frå solarkome til solarglad (LH602)
 231. Fyll hele jorden med lovsang (A122)
 232. Fylt av glede over livets under (LH778)
 233. För att du inte (JUB247)
 234. Født er himmelens kongesønn (LH399)
 235. Før dagens siste lysning dør (LH697)
 236. Førend sprog (JUB248)
 237. Føtter på fjell (JUB249)
 238. Gammal drøm (JUB250)
 239. Generelle forbønnsforslag fra Missale
 240. Generelle retningslinjer for det liturgiske år
 241. Gi kjærlighet (A123)
 242. Gi oss din nådes fylde (LH275)
 243. Gjev fred og fridom, Herre stor (K74LH81)
 244. Gjør døren høy, gjør porten vid! (A124)
 245. Gjør døren høy (LH356)
 246. Gjør meg til redskap (A125)
 247. Gjør meg til redskap (JUB251)
 248. Gjør meg til redskap for din fred (LH640)
 249. Glade jul (LH386)
 250. Gledens Herre (JUB252)

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)