3. uke i fasten, torsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F3.4)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg er folkenes frelse, sier Herren.
Fra hvilken trengsel de enn roper til meg, vil jeg høre dem,
og jeg vil være deres Gud til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vi ber deg: Gi oss å forberede våre hjerter og sinn til en høytid som nå stunder til, så vi med glede kan feire påskens mysterium.
Ved vår Herre…

Lesning

Jer 7,23–28

Så sier Herren: Det var dette jeg bød mitt folk:

«Hør på det jeg sier, så vil jeg være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Gå alltid på den vei jeg byr dere, så skal det gå dere godt.» Men de ville ikke høre og vendte ikke øret til. De fulgte sine egne tanker, sitt onde og hårde hjerte. De vendte ryggen til meg, ikke ansiktet. Fra den tid da deres fedre drog ut av Egypt, helt til denne dag, har jeg sendt alle mine tjenere profetene til dem, gang på gang, sent og tidlig. Men de ville ikke høre på meg og vendte ikke øret til. De gjorde bare nakken stiv og bar seg verre ad enn sine fedre. Selv når du sier alt dette til dem, vil de ikke høre på deg; om du roper til dem, vil de ikke svare. Da skal du si til dem: «Dette er det folk som ikke adlød Herren sin Gud og ikke tok imot tukt. Det er slutt på ærligheten, den er forsvunnet fra deres munn.»

Responsoriesalme

Sal 94 (95)

Omkved: Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter.

Kom, la oss juble for Herren,
rope av glede for Gud vår frelser.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang,
synge hans pris med salmer.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned,
knele for Herrens, vår skapers åsyn.
For han er vår Gud.
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag,
forherd ikke deres hjerter som på fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve,
skjønt de hadde sett min gjerning.

Evangelievers

Vend om til meg av et helt hjerte - lyder ordet fra Herren - for jeg er nådig og barmhjertig.

Evangelium

Luk 11,14–23

På den tid drev Jesus en demon ut av en stum, og da demonen forsvant, talte den stumme. Folk undret seg; men noen av dem sa: «Det er ved Beel-Zebul, demonenes fyrste, at han driver demonene ut.» Andre ville lokke ham og bad om et tegn fra himmelen. Men han, som visste hva de hadde i sinne, sa til dem: «Et rike som ligger i innbyrdes strid, blir lagt øde, og husene styrter sammen. Så hvis Satan står i konflikt med seg selv, hvorledes kan da hans rike bestå? Dere sier jeg driver demoner ut ved Beel-Zebuls hjelp. Men hvis det er i Beel-Zebuls navn jeg driver demoner ut, hvem er det da deres egne djevleutdrivere påkaller? Så står de der som deres egne dommere! Er det derimot ved Guds finger jeg driver demoner ut, da er det jo Guds rike som er kommet til dere! Når en mektig mann vokter sin borg med våpen i hånd, da er hans eiendom trygg! Men hvis en enda mektigere kommer over ham og slår ham ned, da tar han fra ham rustning og våpen, dem som han satte sin lit til, og deler ut hans eiendom som bytte.

Den som ikke er med meg, er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer.»

Forbønner

Bønn over offergavene

Herre, fri ditt folk fra ondskap, og motta disse gaver som vi bærer frem for deg. La ikke de falske gleder blende oss, men led oss frem til din sannhet.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118), 4-5

Du har gitt dine bud for at de skal holdes nøye.
Å, om mine fottrinn ble faste,
så jeg kunne holde dine forskrifter.

Slutningsbønn

Herre, kom i din godhet dem til hjelp som du styrker med dine sakramenter. La den frelse du skjenker oss, bære frukt i vår gudstjeneste og i all vår ferd.
Ved Kristus, vår Herre.