3. uke i fasten, fredag

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra F3.5)
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85), 8. 10

Ingen er som du blant gudene, Herre,
for du er stor og den som gjør undergjerninger;
du alene er Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, fyll våre hjerter med din nåde. Fri oss fra denne verdens villfarelser, og gi oss styrke til å holde fast ved din lære.
Ved vår Herre…

Lesning

Hos 14,2–10

Så sier Herren: Vend om, Israel, til Herren din Gud, for din synd har ført deg til fall. Kom med de rette ord, vend om til Herren og si: «Tilgi all vår skyld, og ta imot vår gode gave, så bringer vi deg offer med våre lepper! Assur kan ikke hjelpe oss. Vi vil ikke ri på hester og ikke lenger si: Vår gud! til det våre hender har gjort. Hos deg finner farløse miskunn.» Jeg vil lege deres frafall, og jeg vil elske dem av hjertet, for min vrede har vendt seg fra dem. Jeg vil være som dugg for Israel; han skal blomstre som en lilje og slå røtter som trærne på Libanon. Hans rotskudd skal bre seg utover, han skal være fager som oliventreet og ange som skogen på Libanon. De skal atter bo i min skygge, og igjen skal de dyrke korn. De skal blomstre som et vintre, få ry som vinen fra Libanon. Hva skal Efraim med avguder mer? Jeg vil bønnhøre ham og se til ham. Jeg er som en grønn sypress, fra meg skal din frukt komme. Hvem er så klok at han skjønner dette, så forstandig at han innser det? Ja, Herrens veier er rette, de rettferdige vandrer på dem, men overtrederne snubler.

Responsoriesalme

Sal 80 (81)

Omkved: Jeg er Herren, din Gud; hør hva jeg sier.

En røst jeg ikke kjenner, sier:
Jeg har løftet byrden fra hans skulder,
befridd hans hender fra åket.
Da du var i trelldom, ropte du til meg, og jeg har fridd deg ut.

Jeg svarte deg fra tordenskyen,
jeg prøvde deg ved stridens vann.
Hør, mitt folk, jeg formaner deg.
Israel, om du bare ville høre meg.

Hos deg må det ikke finnes noen annen gud.
Du må ikke tilbe en fremmed gud.
Det er jeg, Herren din Gud,
som har ført deg ut av Egyptens land.

Om bare mitt folk ville høre meg,
og Israel vandre på mine veier.
Mitt folk ville jeg nære med fineste hvete
og mette det med honning fra klippen.

Evangelievers

Omvend dere, sier Herren; for himlenes rike er kommet nær.

Evangelium

Mark 12,28–34

På den tid kom en av de lovkyndige til Jesus og spurte: «Hvilket er det første bud av alle?» Jesus svarer: «Det første er dette: 'Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din hug og all din kraft.' Og det annet er: 'Du skal elske din neste som deg selv.' Noe større bud enn disse finnes ikke.» Den lovkyndige svarer ham da: «Godt svart, rabbi! For det er sant som du sier, både at 'Han er én, og der er ikke noen annen enn Ham,' og at 'å elske Ham av hele sitt hjerte og av hele sitt sinn og av all sin kraft, og sin neste som seg selv' er langt mer verd enn alle brennoffer og andre offer.» Da Jesus hørte hvor forstandig han svarte, sa han til ham: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer.

Forbønner

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver som vi bærer frem for deg.
Vi ber deg: La dem bli deg til behag og oss til frelse.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Kfr. Mark 12, 33

Å elske Gud av hele sitt hjerte og sin neste som seg selv
er større enn alle ofre.

Slutningsbønn

Herre, la din guddommelige kraft fornye oss på legeme og sjel, så det sakrament vi har mottatt, blir oss til evig forløsning.
Ved Kristus, vår Herre.

Personlige verktøy