4. januar (torsdag)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jan04F.4)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Joh 1, 1

I opphavet, før tidenes morgen, var Ordet Gud;
og han ville fødes som verdens Frelser.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, ved din Sønns fødsel skjenket du oss vår frelse på underfullt vis. Vi ber deg: Gjør oss ved ham sterke i troen, og led oss til vårt evige mål.
Ved ham, vår Herre…

Lesning

1 Joh 3,7–10

Mine små barn! La ingen føre dere vill. Den som handler rettferdig, er rettferdig, som han er det. Den som synder, er av djevelen, for djevelen har syndet fra første stund av; og Guds sønn trådte frem i verden for å ødelegge djevelens verk. Den som er født av Gud, begår ikke synd; den guddommelige sæd er nedlagt i ham. Så han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. Slik skjelnes Guds barn fra djevelens barn: Den som ikke handler rettferdig, den som ikke elsker sin bror - han er ikke av Gud.

Responsoriesalme

Sal 97(98)

Omkved: Den vide jord har skuet frelsen fra vår Gud.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Havet bruse og alt som fyller det,
hele jorden og alle som bor der.
Strømmene klappe i hender,
fjellene juble for Herrens åsyn.

For han kommer for å dømme jorden.
Han dømmer jorden med rettferd
og folkene med visdom.

Evangelievers

Halleluja. Mange ganger og på mange måter talte Gud fordum til våre fedre gjennom profetene. Men nå, ved tidenes ende, har han talt til oss gjennom Sønnen. Halleluja.

Evangelium

Joh 1,35–42

På den tid sto Johannes sammen med to av sine disipler og så Jesus komme gående forbi. Johannes fulgte ham med blikket og sa: «Se, - der er Guds lam.» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte efter Jesus. Jesus snudde seg; han så dem følge efter, og sa: «Hva søker dere?» De svarte ham: «Rabbi, hvor bor du?» (Rabbi betyr 'lærer'). Han sier til dem: «Kom og se.» De kom da med og så hvor han bodde, og ble hos ham den dagen. Det var ved firetiden om eftermiddagen.

Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt hva Johannes sa og fulgt efter Jesus. Tidlig neste morgen treffer han sin bror Simon og sier til ham: «Vi har funnet Messias!» (Messias betyr 'den Salvede', Kristus.) Så førte han ham til Jesus. Jesus ser på ham og sier: «Du er Simon, Johannes' sønn. Du skal hete Kefas (det er det samme som Peter).»

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kristus kom til verden for å gjøre oss hellige. La oss be om hjelp til å finne ham:

L: For misjonærene og evangelistene,
at de må bære ut vitnesbyrdet om barnet i krybben
slik at folk søker det og finner det.

L: For dem blant oss med myndighet,
at de ikke må søke Jesus slik som Herodes gjorde det.

L: For alle som kjenner djevelske krefter i seg,
om kjærlighet og hellighet fra Kristus.

L: Om ansvarsbevissthet og iver hos oss
for å føre mennesker til Kristus.

Allmektige Gud,
du som sendte din Sønn til verden,
gi oss å søke og finne ham
som kom for å helliggjøre oss.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot våre gaver, for i dem møtes på underfullt vis vår ringhet med din allmakt. Som vi ofrer dine gaver til deg, gi du deg selv som gave til oss.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 3, 16

Så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne,
for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes,
men ha evig liv.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, vi ber deg: La vårt liv alltid styrkes av den uuttømmelige kraft i dine hellige sakramenter.
Ved Kristus, vår Herre.