Den hellige Sunniva og hennes ledsagere (8. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jul08)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Sunniva og hennes ledsagere

Martyrer

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Visd 3,8

De hellige skal dømme hedningene og herske over folkene,
og Herren, deres Gud, skal råde i evighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, lytt i nåde til våre ydmyke bønner. La oss som minnes dine hellige martyrer Sunniva og hennes ledsagere, finne trygghet under deres vern og frihet fra all trengsel. Ved vår Herre …

Første lesning, responsoriesalme, halleluja og Evangelium nedenfor – som stammer fra eller bygger på dagens gamle messe – er valgfritt når den hellige Sunniva feires med minnedag.

Lesning

Ordsp 10,28–32; 11,3.5.6.8–11a
De rettsindige berges av sin rettferd

Rettferdige mennesker har glede i vente, men for de gudløse svinner håpet. Herrens vei er et vern for de oppriktige, men den blir til forderv for ugjerningsmenn. Rettferdig mann skal alltid stå støtt, men de gudløse får ikke bo i landet. Den rettferdiges munn bærer visdoms frukt, men falske tunger skal skjæres av. Den rettferdige forstår å velge passende ord, falskhet er alt det de gudløse sier.

De oppriktige ledes av sitt rettsinn, men falskhet gjør ende på svikerne. Rettferd jevner veien for en hedersmann, den gudløse faller for sin egen ondskap. De rettsindige berges av sin rettferd, svikerne fanges av sitt eget begjær. Den rettferdige reddes ut av trengsel, men den ugudelige kommer i nød.

Den gudløse skader sin neste med munnen, de rettferdige redder seg ved sin innsikt. Går det godt for de rettskafne, jubler byen, går de onde til grunne, er gleden stor. Når de rettsindige velsignes, vokser byen.

Responsoriesalme

Sal 149,1–2. 3–4. 5.6a.9b

Omkved: De hellige skal juble med ære, fryde seg på sitt leie.

Syng en ny sang for Herren.
Syng hans pris i de helliges forsamling.
Israel skal fryde seg i sin skaper,
Sions barn juble for sin konge.

De skal love ham med dans,
synge for ham til pauke og sitar.
For Herren elsker sitt folk,
lønner de saktmodige med frelse.

Hans venner skal juble med ære,
fryde seg på sitt leie.
Med lovsang til Gud i sin munn.
Æren tilkommer alle hans venner.

Halleluja

Jf. Sal 118 (117),15

Halleluja. Jubelrop lyder
i de rettferdiges telt. Halleluja.

Evangelium

Matt 10,26–32
Frykt ikke dem som slår legemet i hjel!

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Intet er så skjult at det ikke kommer for en dag, intet så hemmelig at det ikke skal bli kjent. Hva jeg sier dere i mørke, det skal dere si videre i dagslys, og hva dere får hvisket i øret, det skal dere selv forkynne ut over hustakene.

Frykt ikke dem som slår legemet i hjel, men som ikke er i stand til å drepe sjelen. Frykt heller ham som kan la både legeme og sjel gå under i Gehenna! Selges ikke et par spurver for en skilling? Men ikke én av dem faller til jorden uten Faderens samtykke! Og hva dere selv angår, holder han regnskap med hvert hår dere har på hodet. Så vær da ikke engstelige; dere er mer verd enn mange spurver!

Altså: Enhver som bekjenner meg overfor menneskene, ham skal også jeg kjennes ved overfor min Far i himlene.»

Forbønner

Se de generelle forbønnsforslag fra Missale og en oldkirkelig ektenie.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til det offer vi frembærer til minne om dine hellige martyrer Sunniva og hennes ledsagere. La deres fortjenester og bønner bli båret på englenes hender frem for ditt guddommelige åsyn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 124 (123),7

Vår sjel er sluppet fri
som spurven fra jegerens snare.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, du har mettet oss med din elskede Sønns, vår Herres Jesu Kristi legeme og blod. Vern oss mot alt ondt, på forbønn av dine hellige som hviler på Selja. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse