Ære være deg, Herre, ære, makt og myndighet (AH101)