Alle tings fornyelse i Kristus (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
72 [69]. Denne prefasjon brukes i messer som hverken har egen prefasjon eller noen obligatorisk prefasjon fra kirkeåret.
Alminnelig prefasjon I
Alle tings fornyelse i Kristus

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Du har villet samle og fornye alt i ham
og gi oss alle del i hans fylde.
For enda han var i Guds skikkelse, fornedret han seg selv
og stiftet fred for alle ved sitt blod på korset.
Derfor er han blitt opphøyet over alle ting,
og alle bøyer seg for ham,
som ble opphav til vår evige frelse.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer: