Alma Redemptoris Mater (LH545)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
    Tekst: Tilskrevet Hermann Contract de Vehringen «den Lamme» 1000-t    Melodi: Gregoriansk
Alma Redemptoris Mater

Alma * Redemptoris Mater, / quae pervia cæli Porta manes, / et stella maris, / succurre cadenti, / surgere qui curat, popilo: Tu quæ genuisti, / natura mirante, / tuum sanctum Genitorem, / Virgo prisus ac posterius, / Gabrielis ab ore / sumens illud Ave, / peccatorum miserere.

In Adventu:

FAngelus Dómini nuntiávit Maríæ.

AEt concépit de Spíritu Sancto.

A Completorio diei 24 decembris deinceps:

FPost partum, Virgo, invioláta permansísti.

ADei Génitrix, intercéde pro nobis.

Frelserens Moder, du milde, / som er og som alltid skal være / himmelens herlige port / og havets lysende stjerne. / Oppreis ditt folk når det faller, / fra svakhet, hjelp oss til seier. / Du som til skapningens undring / i tiden fødte din Skaper, / reneste Jomfru du var og forble, / mens dette under deg skjedde, / slik det ble sagt deg av englemunn / ved det frelsebringende Ave. / Hellige Jomfru og Moder, / be for oss syndere.

I advent:

FHerrens engel brakte Maria det glade budskap.

AOg hun unnfanget ved den hellige Ånd.

Fra jul til Kyndelsmesse:

FDu fødte din sønn og forble jomfru.

AGuds mor, gå i forbønn for oss.