Av dypest nød jeg rope må (LH427)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
    Tekst: Martin Luther 1524 etter Salme 130    Melodi: Martin Luther / Johann Walther 1524    Oversettelse: M.B. Landstad 1855
Av dypest nød jeg rope må

1Av dypest nød jeg rope må, / o Herre, du meg høre! / Ditt nådens øre merke på / den bønn jeg frem vil føre! / Om du i nåde ei ser bort / fra all den synd som her er gjort, / hvem kan da frelst vel blive?

2Til Gud jeg derfor holder meg / i mine synders våde, / mitt hjerte såre trøster seg / på Jesu søte nåde, / som er meg i hans ord tilsagt, / det står evindelig ved makt; / på nåden, Gud, jeg bier!

3Om synden stor og tung enn var, / langt større er Guds nåde; / den hjelp som han i hende har / er uten mål og måte. / Tross all den synd og sorg er til, / han hyrden er som frelse vil / og fri sitt folk av nøden.