Bibelbøkenes forkortelser

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Lektoren begynner lesningene med: Denne lesning står skrevet i (eller hos) …

Presten/diakonen begynner lesningen av Evangeliet med: Dette hellige Evangelium står skrevet hos evangelisten …

Begge avslutter dem med: Slik lyder Herrens ord.

Ordnet etter bøkenes rekkefølge i Bibelen

Det gamle Testamentet

1 Mos i Første Mosebok
2 Mos i Annen Mosebok
3 Mos i Tredje Mosebok
4 Mos i Fjerde Mosebok
5 Mos i Femte Mosebok
Jos i Josvas bok
Dom Dommernes bok
Rut i Ruts bok
1 Sam i Første Samuelsbok
2 Sam i Annen Samuelsbok
1 Kong i Første Kongebok
2 Kong i Annen Kongebok
1 Krø i Første Krønikebok
2 Krø i Annen Krønikebok
Esra i Esras bok
Neh hos profeten Nehemia
Tob i Tobias’ bok
Judit i Judits bok
Est i Esters bok
1 Makk i Første Makkabeerbok
2 Makk i Annen Makkabeerbok
Job i Jobs bok
Sal Salmenes bok
Ordsp i Ordsprogene
Fork i Forkynnerens bok
Høys i Salomos høysang
Visd i Visdommens bok
Sir i Jesu Siraks Sønns visdom
Jes hos profeten Jesaja
Jer hos profeten Jeremia
Klag i Jeremias klagesanger
Bar i Baruks bok
Esek hos profeten Esekiel
Dan i Daniels bok eller hos profeten Daniel
Hos hos profeten Hosea
Joel hos profeten Joel
Am hos profeten Amos
Ob hos profeten Obadja
Jona i Jonas bok
Mi hos profeten Mika
Nah hos profeten Nahum
Hab hos profeten Habakkuk
Sef hos profeten Sefania
Hag hos profeten Haggai
Sak hos profeten Sakaria
Mal hos profeten Malaki

Det nye Testamente

Matt Evangeliet etter Matteus
Mark Evangeliet etter Markus
Luk Evangeliet etter Lukas
Joh Evangeliet etter Johannes
Apg i Apostlenes gjerninger
Rom i Apostelen Paulus’ brev til Romerne
1 Kor i Apostelen Paulus’ brev til Korintierne
2 Kor i Apostelen Paulus’ annet brev til Korintierne
Gal i Apostelen Paulus’ brev til Galaterne
Ef i Apostelen Paulus’ brev til Efeserne
Fil i Apostelen Paulus’ brev til Filippierne
Kol i Apostelen Paulus’ brev til Kolosserne
1 Tess i Apostelen Paulus’ første brev til Tessalonikerne
2 Tess i Apostelen Paulus’ annet brev til Tessalonikerne
1 Tim i Apostelen Paulus’ første brev til Timotheos
2 Tim i Apostelen Paulus’ annet brev til Timotheos
Tit i Apostelen Paulus’ brev til Titus
Filem i Apostelen Paulus’ brev til Filemon
Hebr i brevet til Hebreerne
Jak i Jakobs brev
1 Pet i Apostelen Peters første brev
2 Pet i Apostelen Peters annet brev
1 Joh i Johannes’ første brev
2 Joh i Johannes’ annet brev
3 Joh i Johannes’ tredje brev
Jud i Judas’ brev
Åp i Johannes Åpenbaring

Ordnet i alfabetisk rekkefølge

1 Joh i Johannes’ første brev
1 Kong i Første Kongebok
1 Kor i Apostelen Paulus’ brev til Korintierne
1 Krø i Første Krønikebok
1 Makk i Første Makkabeerbok
1 Mos i Første Mosebok
1 Pet i Apostelen Peters første brev
1 Sam i Første Samuelsbok
1 Tess i Apostelen Paulus’ første brev til Tessalonikerne
1 Tim i Apostelen Paulus’ første brev til Timotheos
2 Joh i Johannes’ annet brev
2 Kong i Annen Kongebok
2 Kor i Apostelen Paulus’ annet brev til Korintierne
2 Krø i Annen Krønikebok
2 Makk i Annen Makkabeerbok
2 Mos i Annen Mosebok
2 Pet i Apostelen Peters annet brev
2 Sam i Annen Samuelsbok
2 Tess i Apostelen Paulus’ annet brev til Tessalonikerne
2 Tim i Apostelen Paulus’ annet brev til Timotheos
3 Joh i Johannes’ tredje brev
3 Mos i Tredje Mosebok
4 Mos i Fjerde Mosebok
5 Mos i Femte Mosebok
Am hos profeten Amos
Apg i Apostlenes gjerninger
Bar i Baruks bok
Dan i Daniels bok eller hos profeten Daniel
Dom Dommernes bok
Ef i Apostelen Paulus’ brev til Efeserne
Esek hos profeten Esekiel
Esra i Esras bok
Est i Esters bok
Fil i Apostelen Paulus’ brev til Filippierne
Filem i Apostelen Paulus’ brev til Filemon
Fork i Forkynnerens bok
Gal i Apostelen Paulus’ brev til Galaterne
Hab hos profeten Habakkuk
Hag hos profeten Haggai
Hebr i brevet til Hebreerne
Hos hos profeten Hosea
Høys i Salomos høysang
Jak i Jakobs brev
Jer hos profeten Jeremia
Jes hos profeten Jesaja
Job i Jobs bok
Joel hos profeten Joel
Joh Evangeliet etter Johannes
Jona i Jonas bok
Jos i Josvas bok
Jud i Judas’ brev
Judit i Judits bok
Klag i Jeremias klagesanger
Kol i Apostelen Paulus’ brev til Kolosserne
Luk Evangeliet etter Lukas
Mal hos profeten Malaki
Mark Evangeliet etter Markus
Matt Evangeliet etter Matteus
Mi hos profeten Mika
Nah hos profeten Nahum
Neh hos profeten Nehemia
Ob hos profeten Obadja
Ordsp i Ordsprogene
Rom i Apostelen Paulus’ brev til Romerne
Rut i Ruts bok
Sak hos profeten Sakaria
Sal Salmenes bok
Sef hos profeten Sefania
Sir i Jesu Siraks Sønns visdom
Tit i Apostelen Paulus’ brev til Titus
Tob i Tobias’ bok
Visd i Visdommens bok
Åp i Johannes Åpenbaring