Den hellige Alfonso Maria de Liguori (1. august)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Alfonso Maria de Liguori

Biskop og kirkelærer

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper, eller Fellesmesser for kirkelærere.

Kirkebønn

Miskunnsrike Gud, du velsigner stadig din Kirke med nye forbilder på kristen livsferd. Gi oss del i den salige biskop Alfonso Marias iver for menneskenes frelse, så vi med ham får lønn i himmelen. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige biskop Alfonso Maria satte alt inn på at Kirkens sjelesorg skulle preges av barmhjertighet og kjærlighet, spesielt for de fattige. La oss be om sann kjærlighet:

L: For alle som arbeider med å utvikle
en god og rett moral- og pastoralteologi,
at de må la seg lede av Guds kjærlighet og gode bud.

L: For samfunnets ledere,
at de må garantere rettferdighet, barmhjertighet
og rimelighet – også for de svakeste.

L: For dem som lider som følge av dårlig sjelesorg.

L: Om at vi må studere Guds ord og Kirkens bud
– med Guds kjærlighet som rettesnor.

Himmelske Far,
du viste din barmhjertighet i den salige Jomfru Marias
uplettede unnfangelse og opptakelse i himmelen.
Gi at vi som den hellige Alfonso Maria
må se og ta til oss av denne barmhjertighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, du kalte den salige Alfonso Maria til å feire disse mysterier og med Kristus ofre seg selv til deg. Vi ber deg: Tenn i din nåde Den Hellige Ånds ild i våre hjerter. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, du gjorde den salige Alfonso Maria til en trofast forvalter og forkynner av frelsens mysterium. Gi dine troende å holde fast ved dette mysterium, og la oss, som du har mettet med dine gaver, evig lovsynge deg. Ved Kristus, vår Herre.