Den hellige Andreas Dũng Lạc og hans ledsagere (24. november)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Andreas Dũng Lạc, prest, og hans ledsagere

Martyrer i Vietnam

Messens tekster

Inngangsvers

Gal 6,14a; 1 Kor 1,18

Vi ønsker aldri annet å rose oss av enn vår Herre Jesu Kristi kors.
For forkynnelsen av korset er Guds kraft for oss som er på frelsens vei.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, alt som gir liv, har sitt utspring og sitt opphav i deg. Du gjorde de salige martyrer Andreas og hans ledsagere tro til døden mot din Sønns kors. Hjelp oss på deres forbønn å utbre din kjærlighet blant våre brødre, slik at vi med rette kan kalles dine barn. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Innføringen av den katolske tro i Vietnam kostet 130.000 mennesker livet på 16-, 17- og 18-hundretallet. La oss vende oss til Gud i bønn idet vi minnes de 117 martyrer med presten Andreas Dũng Lạc i spissen for det som ble kalt en «utenlandsk» religion:

L: Om at kristne i hele verden må fastholde bekjennelsen til Kristus
som kom til verden som frelser for alle folkeslag.

L: For det vietnamesiske folks fremtid
– både hjemme i Vietnam og her hos oss.

L: For alle som bærer sår og byrder
etter å ha opplevd ulykker og lidelse.

L: At martyrvitnesbyrdet fra de 117 vietnamesere og misjonærer
overalt må hjelpe oss til troskap mot Evangeliet og helliggjørelse.

Hellige Gud, himmelske Far,
ved din nåde styrket du
den hellige Andreas Dũng Lạc og hans ledsagere.
Gi oss tro, hellighet og glede på vår livsvei.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, hellige Far, vi ærer minnet om de hellige martyrers lidelse. Ta imot de gaver vi bærer frem. Hjelp oss til alltid å være tro mot deg i livets motgang, og gjør oss til offergaver som er deg til behag. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 5,10

Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld,
for himlenes rike tilhører dem.

Slutningsbønn

Herre, på denne minnedag for dine hellige martyrer har du næret oss med det ene brød. Vi bønnfaller deg: Hjelp oss å bevare enheten og bli i din kjærlighet, så vi vinner tålmodighetens evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse