Den hellige Angela Merici (27. januar)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Angela Merici

Jomfru

Messens tekster

Fellesmesser for hellige jomfruer, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For lærere og barneoppdragere.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, lytt til den salige jomfru Angelas forbønn for oss. Gi at vi følger henne i kjærlighet og klokskap, så vi holder fast ved ditt Evangelium og vitner om det i all vår ferd. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I 1537, samme år som reformasjonen ble innført i Norge, ble den hellige Angela Merici valgt til superior for ursulinene, et fellesskap for piker og kvinner som hun selv hadde grunnlagt et par år tidligere. La oss vende oss til Herren Jesus Kristus og be om fornyelse i Kirken:

L: La oss be Gud kalle og oppreise kvinner og menn
som gjør det som for øyeblikket trenges for fornyelse.

L: For samfunnets yngre og eldre kvinner,
om en nødvendig og god utdannelse og oppdragelse
for det jordiske og for det kommende himmelske liv.

L: Om frigjøring ved å se sitt gudgitte kall og stilling.

L: For den hellige Ursulas selskaper
og for alle andre ordens- og sekularinstitutter.

Hellige Gud, himmelske Far,
du som virket gjennom den hellige jomfru Angela,
hør fortsatt hennes forbønn for oss,
og forny din Kirke ved kvinnenes liv og innsats.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.