Den hellige Ansgar (3. februar)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Ansgar

Biskop, Nordens apostel

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For misjonærer; eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper

Kirkebønn

Hellige Gud, du menneskenes frelse, du sendte den hellige biskop Ansgar for å forkynne Evangeliet for Nordens folk. Hjelp oss på hans forbønn å vandre i din sannhets lys.
Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! I dag gleder vi oss sammen med Guds folk i hele Norden over den hellige Ansgar, Nordens apostel og den første erkebiskop av Hamburg. La oss be:

L: For Kirken i Norden og i kirkeprovinsen Hamburg,
at den på den hellige Ansgars forbønn
fortsatt må lede de nordeuropeiske folk nærmere Gud.

L: For det politiske, kulturelle og økonomiske samarbeid
mellom de nordiske land og med Tyskland,
at det må bære preg av de kristne grunnverdier.

L: Om befrielse fra sekulariseringen
og fra de lidelser den fører med seg.

L: For de tyske Ansgar-verkene
som hjelper Kirken her hos oss,
at tjenesten må gi lønn fra Gud.

Allmektige Gud,
du som i den hellige Ansgar
har gitt Nordens folk et enhetens tegn,
gi at vi fortsatt må søke deg
og før du oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.